Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgolion lleol yn chwifio baner eco ragoriaeth

28 Tachwedd 2017

Ysgol Bro Ogwr Eco Flag

 Mae ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu llwyddiant eu cynlluniau amrywiol, o fentrau teithio llesol i ymgyrchoedd ail-gylchu, ar ôl ennill gwobrau mawr am eu hymrwymiad i wella’r amgylchedd.

Mae nawdeg y cant o’r ysgolion lleol wedi cofrestru ar raglen Eco-Sgolion Cadwch Gymru’n Daclus, ac mae mwy na hanner ohonynt wedi cyflawni’r statws ‘Platinwm’ nodedig – yr eco-anrhydedd fwyaf!

Llwyddodd un o’r amryw ysgolion sydd wedi ymrwymo i wella’r amgylchedd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, i ennill statws Platinwm yn ddiweddar ar ôl casglu ei phedwaredd Faner Werdd. Canfu ei hasesiad Eco-Sgolion Platinwm ei bod wedi arbed dros £800 ar ei bil trydan y llynedd drwy sicrhau bod cyfrifiaduron segur a goleuadau diangen wedi’u diffodd.

Mae Ysgol Fabanod Bryntirion hefyd wedi cyflawni’r wobr Platinwm eleni, ar ôl iddynt wneud ymdrech arbennig i ddefnyddio deunyddiau wedi’u hadfer ar gyfer popeth y maent yn ei greu ar dir yr ysgol. Mae hefyd wedi bod yn annog arferion bwyta’n iach trwy brosiectau megis y gydweithfa fwyd.

Mae Ysgol Gynradd Llangrallo yn eco-ysgol Platinwm arall o ganlyniad i’w hymdrechion i annog disgyblion a staff i gerdded, seiclo neu fynd ar sgwter i’r ysgol. Mae ganddi randir hefyd, sy’n cynnwys perllan, ac mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn prosiectau tyfu cynnyrch.

Dywedodd Matthew Bunt, Swyddog Eco-Sgolion Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae’n wych i weld ymrwymiad ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’r rhaglen Eco-Sgolion. Mae disgyblion ac athrawon yn gwneud eu gorau glas i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, ac mae hynny i’w weld yn amlwg wrth i gynifer o ysgolion gyflawni’r Faner Blatinwm nodedig.

“Hoffwn i longyfarch yr holl ysgolion am eu hymdrechion a diolch iddynt am ddangos ymrwymiad anhygoel i’r byd naturiol.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym ni’n falch iawn o’n hysgolion wrth iddynt brofi’n barhaus eu bod yn gofalu am yr amgylchedd, ac wrth iddynt ddangos y fath ymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy. Rwy’n edrych ymlaen at glywed rhagor o syniadau ecogyfeillgar a chyffrous disgyblion lleol yn fuan.”

Llun: Mae disgyblion ecogyfeillgar o Ysgol Bro Ogwr wedi cyflawni statws platinwm nodedig Cadwch Gymru’n Daclus.

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud