Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Safle newydd Ysgol Gynradd Betws yn datblygu’n dda

20 Tachwedd 2017

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Betws wedi mwynhau ymweld â’u hysgol newydd sbon a fydd yn agor ym mis Ionawr 2018.

Mae’r ysgol gynradd newydd ym Metws, sydd o’r radd flaenaf, yn cael ei hadeiladu y drws nesaf i’r ysgol bresennol, a phan fydd disgyblion ysgol gynradd Betws wedi symud ar ôl y Nadolig, bydd eu hen ysgol yn cael ei dymchwel i wneud lle ar gyfer safle newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw a fydd yn cael ei hadleoli o Bontycymer gerllaw.

Mae’r prosiect yn costio cyfanswm o £11.2m ac yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth dau o ddisgyblion Betws - Pennaeth y Cyngor Ysgol, Josie Williams a Phennaeth y Pwyllgor Eco, Lewis David - fwrw golwg ar y cynnydd diweddaraf yr wythnos diwethaf.

Ymunodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, â nhw, a dywedodd: “Bydd offer a chyfleusterau o’r radd flaenaf yn y ddwy ysgol newydd, a bydd y datblygiad hwn yn gadael etifeddiaeth barhaol ar gyfer Cwm Ogwr a Chwm Garw.

“Rydym ni’n hynod falch o’n rhaglen moderneiddio ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. O fewn y degawd diwethaf, rydym ni wedi gweld prosiectau gwerth miliynau o bunnoedd yn cael eu cwblhau, gan gynnwys Ysgol Gatholig yr Archesgob McGrath, Coleg Cymunedol y Dderwen, Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gyfun Maesteg, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-fai, Ysgol Gynradd Caerau, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, a Champws Bryncethin

“Yn ogystal â’r ddwy ysgol newydd hyn sy’n cael eu hadeiladu ym Metws, mae gwaith ar safle newydd Ysgol Gynradd Brynmenyn hefyd ar fin cael ei gwblhau ac mae gwaith adeiladu wedi’i ddechrau ar safle newydd Ysgol Gynradd Pencoed hefyd.”

Dywedodd Pennaeth ysgol Betws, Liz Pearce: “Mae ein hysgol newydd yn mynd i fod yn wahanol iawn i’n un presennol, lle y bu’n rhaid dysgu rhai gwersi mewn ystafelloedd dosbarth dros dro ers i dân trydanol achosi difrod helaeth yn 2012.

“Gan fod yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu y drws nesaf, rydym ni i gyd wedi mwynhau gwylio’r gwaith yn datblygu. Mae’r plant i gyd yn teimlo’n gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at symud ar ôl y Nadolig.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw David: “Roeddwn i wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yn gynharach y mis hwn y bydd yn buddsoddi £2.3 biliwn ychwanegol ledled Cymru, trwy fand B ei rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

“Mae cyfnod cyntaf y rhaglen wedi golygu bod hen ysgolion wedi’u disodli gan amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf, ac rwy’n teimlo’n gyffrous am y cyfleoedd a ddarperir yn lleol gan y cyfraniad cyllid nesaf, i alluogi cenedlaethau o ddisgyblion y presennol a’r dyfodol i ragori ac i gyrraedd eu llawn botensial.”

Cafodd safleoedd newydd Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw eu dylunio gan dîm dylunio mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chânt eu hadeiladu gan Andrew Scott Limited. Caiff yr adeiladau newydd eu hadeiladu i safon ‘rhagorol’ BREEAM o ran cynaliadwyedd, gan ddefnyddio mwy na 15 y cant o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. 

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud