Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith atgyweirio gwerth £100 mil ar gyfer Canolfan Gymunedol Corneli

20 Tachwedd 2017

Bydd gwaith adnewyddu gwerth £100,000 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Corneli a bydd y gwaith atgyweirio yn cynnwys to newydd sbon.  

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dyfarnu grant gwerth £50,000 i Ganolfan Gymunedol Corneli ariannu’r gwaith, a bydd y cyngor cymuned yn talu’r hanner arall.

Bydd y ganolfan boblogaidd ar Heol Las hefyd yn cael ei throsglwyddo i’r cyngor cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r ganolfan yn cael ei defnyddio’n helaeth, yn enwedig gan Glwb Cinio Corneli sy’n darparu gwasanaeth gwych i bobl sy’n agored i niwed a’r henoed yn y gymuned leol.

“Mae’r ganolfan hefyd yn cael ei llogi gan amryw o grwpiau ar gyfer chwaraeon a hamdden, gan gynnwys clybiau dawnsio a dosbarthiadau celf, ac mae hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer partïon pen-blwydd.

“Mae’r gwaith atgyweirio y mae angen ei wneud y tu hwnt i allu Cyngor Cymuned Corneli i’w ariannu ar ben ei hunan, ond mae’r adeilad yn amlwg yn addas i fod yn Drosglwyddiad o Asedau Cymunedol.

“Gan fod Cyngor Cymuned Corneli wedi dangos ei ymrwymiad i gynnal y ganolfan a sicrhau ei bod yn parhau i fod yn ganolfan gymunedol, rydym ni’n falch iawn o’i throsglwyddo i’r cyngor cymuned a hefyd dyfarnu grant iddyn nhw trwy ein ‘Cronfa Cynghorau Tref a Chymuned’

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud