Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn fwy ymwybodol o faterion diogelu

20 Tachwedd 2017

Yr wythnos diwethaf, ymunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr â sefydliadau eraill ledled Cymru i ddathlu Wythnos Diogelu Genedlaethol i godi’r ymwybyddiaeth bod ‘diogelu yn fusnes i bawb’.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar: “Gallwn ni i gyd helpu i gadw plant ac oedolion yn ddiogel rhag niwed ac atal pob math o gam-drin, trwy fod yn fwy ymwybodol o’r arwyddion o berygl.

“Gallai unrhyw un yr ydych chi’n ei adnabod fod mewn perygl posibl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso, felly mae’n bwysig bod gennych chi’r wybodaeth er mwyn i chi allu adnabod yr anafiadau corfforol yn ogystal â’r newidiadau yn ymddygiad pobl a allai fod yn arwydd o gam-drin.

“Er enghraifft, efallai bod gan rywun anaf sy’n anodd ei esbonio, yn ymddangos yn ofnus yng nghwmni rhai pobl, neu’n anarferol o drist a thawel. Gall cam-drin fod ar sawl ffurf, a dyma rai o’r arwyddion o berygl y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt.

“Mae gan bawb ddyletswydd i ddiogelu a gall unrhyw un fynegi pryderon ynghylch lles rhywun.”

Mae mwy o wybodaeth am yr arwyddion rhybuddiol, yn ogystal â manylion am y gefnogaeth a’r rhaglenni ymyrraeth sydd ar gael ledled Ardal Bae'r Gorllewin (Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe) ar gael ar wefan Bwrdd Diogelu Bae’r Gorllewin yn www.wbsb.co.uk/?lang=cy-gb <http://www.wbsb.co.uk/?lang=cy-gb>.

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud