Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adnewyddu toiledau Parc Griffin

20 Tachwedd 2017

Bydd y toiledau cyhoeddus ym Mharc Griffin, Porthcawl, yn cael eu hadnewyddu’n llwyr yng ngwanwyn 2018, a byddan nhw’n doiledau talu wrth eu defnyddio.

Bydd y cyfleusterau hefyd yn cael eu trosglwyddo i Gyngor Tref Porthcawl, a bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi grant gwerth £35,000 i’r cyngor tref er mwyn adnewyddu’r toiledau i safon dderbyniol.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r toiledau hyn yn cael eu defnyddio’n helaeth gan ymwelwyr a’r gymuned leol, felly rydym ni’n falch iawn y byddan nhw yn dal i fod ar agor a hefyd yn cael eu hadnewyddu’n llwyr ac yn cynnwys cyfleusterau newid cewynnau babanod.

“Cyfanswm cost y prosiect yw £70,000, a bydd Cyngor Tref Porthcawl yn talu 50 y cant o’r costau, a byddwn ninnau yn dyfarnu grant iddyn nhw ar gyfer yr hanner arall, gan ddefnyddio ein ‘Cronfa Cyngor Tref a Chymuned’. Bydd y gwaith yn dechrau ym mis Chwefror a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn mis Ebrill.

“Bydd Cyngor Tref Porthcawl yn cymryd y cyfrifoldeb dros gynnal y cyfleusterau drwy Drosglwyddiad o Asedau Cymunedol. Nid yw’r gost ar gyfer defnyddio’r toiledau wedi’i chadarnhau eto, ond mae’n debyg y bydd tua 20c, yn debyg i nifer o doiledau cyhoeddus eraill ledled y wlad.

“Mae’n rhaid i’r cyfleusterau dalu am eu hunain er mwyn aros ar agor, a bydd unrhyw arian sydd dros ben yn cael ei ail-fuddsoddi ym mhrosiectau eraill y cyngor tref.”

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud