Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymateb hael i apeliadau banc bwyd

17 Tachwedd 2017

Mae ysgolion lleol wedi cael ymateb rhagorol gan ddisgyblion a rhieni caredig i’w hapeliadau diolchgarwch am roddion i Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Casglwyd dros 1,200 o ganiau, jariau a chynhyrchion eraill o Ysgol Bro Ogwr yn unig, gyda’r holl roddion yn cael eu trosglwyddo i ganolfannau dosbarthu Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr ledled y fwrdeistref sirol i ddarparu cyflenwadau bwyd brys i bobl leol mewn argyfwng.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Bro Ogwr, Sharon Jayne: “Roedd y disgyblion a’r rhieni yn gefnogol iawn o’n hapêl Ddiolchgarwch flynyddol, gan gyfrannu cyfanswm o 1,290 o eitemau bwyd. Eleni, roedd yr hyn a gasglwyd y tu hwnt i bob disgwyliad. Diolch i bob rhiant a disgybl am eu rhoddion hael i gefnogi’r gymuned leol.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae hi’n warth bod cymaint o bobl yng Nghymru yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd y dyddiau hyn, ond gan mai dyna realiti’r sefyllfa, mae’n hollol wych gweld ymateb ardderchog i apeliadau diolchgarwch ysgolion lleol.”

Last Updated: 17/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud