Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dragon healthy mascot

Masgot y ddraig yn helpu i danio arferion iach

17 Tachwedd 2017

Dillan, Cai, Allie, neu Dewi – mae ganddi nifer o enwau, ond mae’r ddraig hon yn glir iawn am y negeseuon iach y mae’n helpu eu lledaenu ymhlith teuluoedd lleol ledled y fwrdeistref sirol.

Mae’r deg ar hugain o leoliadau cyn-ysgol sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gyd wedi cael draig, ac maen nhw’n cael eu hannog i ganiatáu gwahanol blentyn i fynd â hi adref bob penwythnos i gofnodi’r gweithgareddau iachus y maen nhw wedi bod yn eu gwneud.

Mae Standing to Grow – meithrinfa a leolir yn hen Ganolfan Glowyr Nantyffyllon ym Maesteg – wedi bod ar agor am flwyddyn ac mae’n un o’r lleoliadau sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Dywedodd y perchennog, Amanda Standing: “Mae ein draig ni, Dillan, yn cael effaith fawr ar iechyd a lles. Mae’r plant yn edrych ymlaen at rannu’r bwydydd newydd y maen nhw wedi’u blasu ac yn mwynhau mwy o weithgareddau corfforol, gyda’r teulu cyfan yn cymryd rhan hefyd.

“Er enghraifft, fe wnaeth un o’n plant, Gwenllian Davies sy’n ddwyflwydd oed, fanteisio i’r eithaf ar ei hamser gyda Dillan yn ystod gwyliau’r ysgol. Sicrhaodd ei theulu bod Dillan yn bwyta bwydydd iach ac yn cael digon o ymarfer corff. Cafodd Dillan frechiad rhag y ffliw hyd yn oed!”

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Mae’r fenter greadigol hon yn ffordd wych o annog teuluoedd i feddwl hyd yn oed yn fwy am bwysigrwydd arferion iach. Pan fyddan nhw’n mynd â’r ddraig adref, dywedir wrth y plant ei bod wrth ei bodd yn bod yn iach ac yn heini.

“Mae’n wych clywed bod y fenter mor llwyddiannus ac yn cael effaith ar y teulu cyfan, nid y plant yn unig.”

Last Updated: 17/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud