Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae Siôn Corn yn dod i dref Pen-y-bont ar Ogwr

16 Tachwedd 2017

Gallwn gyfri’r dyddiau bellach tan y Nadolig, mae Rwdolff a’r coblynnod yn brysur yn llenwi’r sled yn barod i Siôn Corn lanio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 25 Tachwedd i ddechrau dathliadau’r Nadolig.

Bydd y dyn ei hun yn cyrraedd yn ei holl ogoniant am 11am, a Rwdolff fydd yn arwain y ffordd wrth orymdeithio o amgylch y dref. Bydd y plant yn gallu ymweld â Siôn Corn yn ei groto yn Nhŷ Carnegie ar Stryd Wyndham rhwng 12pm a 4pm cyn i Siôn Corn a’i griw deithio yn ôl i Begwn y Gogledd.

Tra bod Siôn Corn yn y groto, bydd ei geirw yn gorffwys y tu allan gan roi cyfle i chi dynnu eich llun gyda nhw!

Bydd yn costio £5 i ymweld â’r groto ac mae hynny’n cynnwys anrheg a chyfle i gael tynnu llun. Bydd Siôn Corn yno eto rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 2, 9 a 16 Rhagfyr a bydd yr holl elw a wneir yn cael ei ddosbarthu i elusennau lleol gan Glwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr. Gellir cadw lle ymlaen llaw yn www.carnegiehouse.co.uk neu yn Nhŷ Carnegie House, Stryd Wyndham rhwng 10am a 4pm bob dydd Sadwrn.

I ychwanegu at y cyffro a’r dathliadau, ddydd Sadwrn 25 Tachwedd, bydd llwyfan ar Stryd Adare, gyda cherddoriaeth fyw, corau lleol a hyd yn oed band pres!

Yna, bydd Siôn Corn yn ymuno â 50 o angylion wrth iddyn nhw orymdeithio o amgylch y dref cyn i’r goleuadau Nadolig gael eu cynnau y tu allan i Fanc Barclays yn Dunraven Place am 4.15pm.

Bydd marchnad grefftau’r Nadolig hefyd yn cael ei chynnal yng nghanol y dref rhwng dydd Sadwrn 25 Tachwedd a dydd Sadwrn 2 Rhagfyr ar Stryd Caroline, a bydd 20 o stondinau llawn anrhegion Nadolig hyfryd yno i groesawu siopwyr.

Dywedodd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac adfywio: “Mae’n debyg y bydd hi’n benwythnos cyffrous yn llawn hwyl a sbri, i ddechrau dathliadau’r Nadolig mewn steil.

“Hoffwn ddiolch i’n partneriaid Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, masnachwyr lleol a CF31 BID Ltd am eu cymorth i drefnu’r digwyddiadau a chael trigolion Pen-y-bont ar Ogwr i ymuno â hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn.

“Peidiwch ag anghofio y gall siopwyr hefyd barcio ym maes parcio aml-lawr y Rhiw a cheir parcio am ddim am y ddwy awr gyntaf tan ddiwedd mis Mawrth 2018.”

Yn dilyn y digwyddiadau ddydd Sadwrn 25 Tachwedd, bydd yna hefyd orymdaith Nadolig ar thema’r 1940au yn cael ei gynnal yn Dunraven Place a Stryd Wyndham rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr. Yr wythnos ganlynol, ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr, cynhelir ‘Nadolig Gwyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr’ a gall y cyhoedd ymuno ar gyfer diwrnod llawn eiria rhwng 11am a 2pm.

Last Updated: 20/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud