Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’r unigolyn ysbrydoledig, Jodie, yn cael ei hystyried ar gyfer Gwobr Chwaraeon Cymru

16 Tachwedd 2017

Mae Jodie Coupland, sy’n bedair ar bymtheg mlwydd oed, yn cael ei hystyried am wobr yn dilyn ei llwyddiant wrth fod yn rhan o raglen ‘Get on Track’ gyntaf erioed Cymru, a gynhelir gan Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes a’i chefnogi’n lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gydag arian ychwanegol yn cael ei ddarparu gan Loteri Cod Post y Bobl.

Mae Jodie yn un o’r tri enwebai sydd ar y rhestr fer yn ei chategori hi a bydd hi’n mynd i’r seremoni wobrwyo ysblennydd yn y Celtic Manor Resort ddydd Llun 4 Rhagfyr.

Dywedodd Jodie: “Ni allaf gredu’r peth. Rwyf wedi fy syfrdanu’n llwyr. Rwyf mor ddiolchgar am y gefnogaeth yr wyf wedi ei chael ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y noson wobrwyo a’r cyfle i gwrdd â rhai o sêr mawr y byd chwaraeon.”

Cymerodd Jodie rhan yn y rhaglen ‘Get on Track’ y llynedd, gan ymuno â grŵp o gyfranogwyr lleol eraill rhwng 16 a 24 oed. Lleolwyd y grŵp yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, a chafodd y cyfranogwyr amryw o brofiadau newydd, gan gynnwys cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol, a dysgwyd nhw am dechnegau cyfweliad a sut i ysgrifennu CV.

Mae ‘Get on Track’ yn defnyddio athletwyr elitaidd fel esiampl i’w hysbrydoli nhw i wneud penderfyniadau bywyd mwy cadarnhaol, a chafodd Jodie ei mentora gan Philippa Tuttiett sydd wedi chwarae rygbi rhyngwladol dros dîm menywod Cymru.

Fe wnaeth Jodie elwa’n helaeth ar ‘Get on Track’, gan newid i fod yn berson a oedd yn gallu canolbwyntio’n well ar ei nod, ac yn ogystal â chael swydd ran-amser, mae hi wedi gwirfoddoli ei hamser i hyrwyddo a darparu yr un rhaglen mewn rhannau eraill o dde Cymru.

Ychwanegodd Jodie: “Newidiodd Get on Track fy mywyd mewn cymaint o ffyrdd, ac ni allwn i fyth ddiolch digon i Philippa a phawb arall yn nhîm Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am yr holl gymorth y maen nhw wedi ei roi i mi.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr: “Roeddem ni’n falch iawn mai ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf i gynnal rhaglen Get on Track yng Nghymru y llynedd, gan helpu pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol.

“O fewn wyth mis i’n rhaglen Get on Track gyntaf, roedd 72 y cant o’r bobl ifanc mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

“Mae yna nifer o hanesion o lwyddiant yn sgil y rhaglen ac rydym ni wrth ein boddau bod Jodie yn cael y gydnabyddiaeth hon. Mae popeth wedi dod at ei gilydd iddi - ar ôl iddi elwa cymaint ar gael ei mentora, mae hi ei hun bellach yn gosod esiampl i eraill ac mae hi’n ysbrydoliaeth i’r rhai hynny sy’n cwrdd ac yn gweithio â hi. Da iawn Jodie a phob lwc yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru.”

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn cael eu trefnu gan Chwaraeon Cymru a BBC Cymru nid yn unig i ddathlu’r perfformiadau elitaidd ond hefyd yr effaith y mae gwirfoddolwyr, hyfforddwyr a sefydliadau’n ei chael ar chwaraeon cymunedol yng Nghrymu.

Meddai Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: “Bob blwyddyn mae ein panel o feirniaid arbenigol yn wynebu’r dasg anodd o ddewis y rhai a fydd yn cyrraedd y rownd derfynol, ac roedd safon ymgeiswyr eleni yn gwneud y dasg yr un mor heriol. Mae gennym ni gymysgedd ysbrydoledig o brosiectau a phobl o wahanol gefndiroedd sy’n ymroddedig i gyflwyno chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn y gymuned.

“Mae’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn dangos yr amrywiaeth a geir mewn chwaraeon, a’r hyn y mae pobl Cymru yn frwdfrydig ac yn awyddus i gymryd rhan ynddo. Rydym ni’n edrych ymlaen at ddathlu eu gwaith ym mis Rhagfyr.”

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.walessportawards.co.uk  

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud