Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffefrynnau ar y fwydlen ar gyfer yr Wythnos Prydau Ysgol Genedlaethol

09 Tachwedd 2017

Bydd disgyblion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwledda ar eu hoff brydau ysgol yr wythnos nesaf, wrth i fwydlenni unigryw gael eu llunio i ddathlu ‘Wythnos Prydau Ysgol Genedlaethol’ (13-17 Tachwedd).

Ymysg y ffefrynnau a fydd ar y fwydlen mae selsig a thatws stwnsh, tiwna ac india corn gyda chaws wedi’i doddi, cig eidion wedi’i rostio a phwdin Sir Efrog, caserol cyw iâr a pizza, ar ôl iddynt gael eu dewis gan ddisgyblion ysgolion cynradd.

Byddan nhw hefyd yn mwynhau ‘Diwrnod Brecwast Mawr’ a ‘Dydd Gwener Pysgod a Sglodion’. Cynigir dewis tebyg o brydau i ysgolion uwchradd, a byddan nhw hefyd yn elwa ar fwydlen lawn y ffreutur sydd â dewis o brydau ysgafn.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Mae dros filiwn a hanner o brydau maethlon yn cael eu coginio yn ein hysgolion bob blwyddyn, ac rwy’n siŵr y bydd y disgyblion wrth eu bodd i weld amrywiaeth helaeth o’r prydau mwyaf poblogaidd ar eu platiau yn ystod yr Wythnos Prydau Ysgol Genedlaethol.

“Mae bwyta’n iach yn cael ei hyrwyddo yn ein hysgolion lleol bob amser. Mae’r bwydlenni yn cynnwys nifer o ddewisiadau y mae disgyblion yn eu mwynhau yn ogystal â phrydau bwyd sy’n llawn maetholion da sy’n galluogi disgyblion i gyrraedd eu llawn botensial.

“Mae’r cogyddion ym mhob un o ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithio’n galed ar y bwydlenni hyn, a hoffwn ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu hymroddiad wrth sicrhau bod ein prydau ysgol yn rhoi’r egni sydd ei angen ar y disgyblion ar gyfer diwrnod prysur yn yr ysgol.”

Gellir talu am brydau ysgol 45 o ysgolion lleol ar-lein trwy wefan y cyngor, ac felly mae’n haws nag erioed i dalu am brydau bwyd plant. Gall rhieni, gwarchodwyr a disgyblion weld yr holl fwydlenni ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar-lein yma.

Last Updated: 09/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud