Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Heronsbridge yn cyflogi chwe phrentis newydd

08 Tachwedd 2017

Wrth i’r Arglwydd  Sugar fynd ati unwaith eto i ddod o hyd i bobl fusnes newydd, mae Ysgol Heronsbridge wedi cyflogi ei chwe phrentis newydd ei hun.

Mae tîm dysgu a datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cefnogi’r chwe ymgeisydd llwyddiannus i gael lleoliad yn yr ysgol am gyfnodau rhwng 18 a 21 mis, gan felly wedi eu rhoi ar ben y ffordd ar yr ysgol yrfaol.

Bydd y prentisiaid newydd yn cael profiad gwerthfawr  yn y gweithle, yn ogystal â chyflog, wrth astudio am gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol ym maes Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant.

Drwy recriwtio prentisiaid mae Ysgol Heronsbridge yn achub ar y cyfle i ddatblygu gweithlu sy’n ateb i anghenion yr ysgol, y staff a’r plant.

Mae un o’r prentisiaid eisoes wedi symud ymlaen i ddysgu ar lefel 3 ar ôl cwblhau ei gymwysterau lefel 2 fel prentis yn yr ysgol, felly mae’r gweithlu wedi dechrau datblygu.

Dywedodd dirprwy'r ysgol, Lisa James-Smith: “Mae Ysgol Heronsbridge wastad wedi bod yn buddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad aelodau’r staff. Ym marn yr ysgol, hon yw’r ffordd orau o godi safonau o ran cyraeddiadau a llesiant ei disgyblion.

“Mae cyflogi prentisiaid yn ffordd wych o ddenu’r math iawn o berson i’n hysgol ni. Mae yma gyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd gan wahanol aelodau staff ac mewn gwahanol adrannau, gan ddilyn llwybr gyrfa sydd wedi ei gynllunio’n glir.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd y prentisiaid yn dod yn aelodau staff medrus yn y dyfodol. Bydd hyn o fudd i’n hysgol ni, yn ogystal â darparu gweithlu medrus ar gyfer y gymuned addysgu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

Yn ogystal â chefnogi prentisiaid mewn ysgolion lleol, mae tîm dysgu a datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd wedi llwyddo i gyflwyno prentisiaethau mewn gwahanol feysydd gwasanaethau ar draws yr awdurdod.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae’n wych ein bod yn gallu rhoi cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau newydd a chyffrous i unigolion drwy’r prentisiaethau hyn.

“Mae gennym eisoes 17 o brentisiaid yn gweithio mewn gwasanaethau ar draws y Cyngor, a byddwn yn cymryd 7 arall cyn hir. Rydym wrth ein bodd yn darparu cyfleoedd gwirioneddol i unigolion dawnus lleol ddatblygu eu gyrfaoedd.”

Os oes gennych ddiddordeb i gael rhagor o wybodaeth am y prentisiaethau, cynhelir digwyddiad ‘Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol’ rhwng 9.30am a 2.30pm yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau, 30 Tachwedd. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.careerswales.com.

Last Updated: 08/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud