Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Defnyddio atgofion chwaraeon i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

31 Hydref 2017

Mae prosiect newydd sy’n gwahodd trigolion hŷn i hel atgofion a thrafod eu hatgofion chwaraeon wedi cychwyn ledled y fwrdeistref sirol i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Mae’r prosiect ‘My Sporting Days’ a gyflwynir mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yn annog pobl leol i rannu eu mwynhad o chwaraeon i sbarduno atgofion, sgyrsiau a chyfeillgarwch newydd yn ystod sesiynau ym Mryncethin, Bro Ogwr a Nantymoel.

Anogir pobl leol a grwpiau cymunedol i ddod â’u ffotograffau a phethau eraill o’r gorffennol i’r sesiynau, a gynhelir fel a ganlyn…

Canolfan Bywyd Ogwr: 10am - 4pm ar 6 a 7 Tachwedd
Clwb Bechgyn a Merched Nantymoel: 10am - 4pm ar 2 a 9 Tachwedd
Clwb Rygbi Bryncethin: 10am - 4pm ar 3 a 10 Tachwedd

Yn ogystal â hel atgofion gyda’i gilydd am wylio neu gymryd rhan mewn chwaraeon, bydd straeon unigol yn cael eu recordio gan wirfoddolwyr a phlant ysgol o bob cymuned fel y gellir gwneud ffilmiau byr ohonynt i’w rhannu ar-lein a’u cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: “Mae ymchwil sylweddol sy’n dangos manteision hel atgofion i bobl hŷn, gan eu helpu i heneiddio’n dda, parhau i fod yn ffit ac yn egnïol, ac yn rhan o’r gymdeithas. Mae chwaraeon a digwyddiadau chwaraeon y gorffennol, boed hynny drwy chwarae, cefnogi neu wylio, yn sbardun gwych ar gyfer trafodaeth. Bydd y sesiynau hyn yn gwneud defnydd o’r brwdfrydedd am chwaraeon sy’n bodoli yng nghymoedd de Cymru ac yn helpu cymunedau i rannu eu hetifeddiaeth chwaraeon lleol gyda chynulleidfa newydd o bobl ifanc.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Phil White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar: “Mae bod yn egnïol, boed hynny yn gorfforol, yn feddyliol neu’n gymdeithasol, yn hanfodol ar gyfer heneiddio’n dda. Gall chwaraeon, pa un a ydych chi’n chwarae neu’n gwylio, newid bywydau ac ailgysylltu pobl, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed y doreth o straeon ac atgofion gwych a fydd yn cael eu rhannu yn y grwpiau hyn.”

Last Updated: 02/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud