Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae angen eich pleidlais chi ar Ysgol Gynradd Hengastell!

01 Tachwedd 2017

Mae Ysgol Gynradd Hengastell yn gofyn am bleidleisiau’r cyhoedd i’w helpu i ennill hyd at £25,000 o Gronfa Gymunedol Aviva i atgyweirio maes chwarae’r ysgol.

Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn rhoi arian i brosiectau lleol sy’n gwneud newid cadarnhaol yn eu cymuned. Mae Ysgol Gynradd Hengastell wedi gwneud cais am gyllid yn y categori iechyd a lles fel y gallan nhw ddatblygu eu maes chwarae i fod yn ardal gemau amlddefnydd ar gyfer y disgyblion.

Dywedodd Jeremy Malessa Thompson, Pennaeth Ysgol Hengastell: “Mae gwir angen adnewyddu ein maes chwarae. Hoffem greu ardal gemau amlddefnydd ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau eraill. Mae maes chwarae’r ysgol yn ganolbwynt yn ein hysgol ni, ond nid yw’r wyneb caled yn ein caniatáu i ni ddefnyddio’r cyfleuster mor aml ag yr hoffem.

"Os byddwn ni’n llwyddiannus, byddem yn defnyddio’r arian i ailgynllunio’r maes chwarae yn adrannau a fyddai’n galluogi mwy o’n plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a chyfleoedd dysgu yn yr awyr agored, ac rydym yn gobeithio y bydd y gymuned leol yn gallu ein cefnogi ni!”  

I gael mwy o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Aviva, ewch i www.avivacommunityfund.co.uk ac i bleidleisio dros Hengastell, cliciwch yma. Mae’r bleidlais yn cau ar 21 Tachwedd.

Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud