Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynghorydd yn rhoi ei sylw llwyr i’r Lluoedd Arfog

01 Tachwedd 2017

Mae cynrychiolwyr y Lluoedd Arfog wedi cyfarfod â Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i drafod pa gefnogaeth y gellid ei chynnig yn lleol i gyn-filwyr, milwyr a’u teuluoedd.

Mae’r cynghorydd Richard Young, sydd hefyd yn Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau, yn awyddus i bob sefydliad lleol ystyried sut y gallan nhw weithio gyda’i gilydd i ddatblygu’r cymorth sydd eisoes yn cael ei gynnig diolch i Gyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar ôl cynnal sesiwn ‘Cwrdd a Chyfarch y Lluoedd Arfog’ yn Swyddfeydd Dinesig yr awdurdod lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dywedodd y Cynghorydd Young: “Yn 2013, roeddem yn falch o gael ymuno â chymuned y Lluoedd Arfog, sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus eraill, busnesau lleol a’r sectorau elusennol a gwirfoddoli i arwyddo Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr.

“Roedd honno’n adduned i ddarparu cymorth, cefnogaeth a chyngor priodol i aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog, ac rydym yn falch o fod wedi cyflwyno sawl menter fuddiol dros y pedair blynedd diwethaf.

“Er enghraifft, diolch i gyllid Llywodraeth Cymru, rydym ni wedi gweithio gyda’n partneriaid Halo i gynnig nofio am ddim ledled y fwrdeistref sirol ar gyfer milwyr a chyn-filwyr.

“Fe wnaethom ni hefyd addasu ein polisi tai i flaenoriaethu ymgeiswyr sydd angen llety wedi’i addasu o ganlyniad i anafiadau a gafwyd wrth wasanaethu, neu sydd angen rhywle i fyw ar ôl gadael y Lluoedd Arfog.

“Mae Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor hefyd wedi ei newid gan olygu nad yw pensiynau rhyfel gwragedd gweddw bellach yn cael eu cynnwys wrth gyfrifo incwm unigolyn, a chafodd ein Polisi Dyrannu Lleoedd Ysgol ei addasu i sicrhau nad oedd cyn-filwyr o dan anfantais wrth ddychwelyd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Ar ôl cael fy mhenodi yn Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog newydd yr awdurdod lleol, roeddwn i’n awyddus i gyfarfod â chynrychiolwyr o gymuned y Lluoedd Arfog, ac rwy’n edrych ymlaen at gael cymryd rhan mewn helpu i ddatblygu cyfleodd yn y dyfodol a fydd unwaith eto’n dangos balchder a gwerthfawrogiad parhaus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o’n Lluoedd Arfog.”

Mae mwy o fanylion am Gyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr ar gael drwy ffonio Gary Jones ar 01656 643385.

Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud