Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn swyddfeydd y cyngor a’r ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid

21 Rhagfyr 2017

Dyddiad

Oriau agor:

Dydd Gwener 22 Rhagfyr

Ar Agor (8.30am – 4.30pm)

Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr

Ar Gau

Dyd Sul 24 Rhagfyr
(Noswyl Nadolig)

Ar Gau

Dydd Llun 25 Rhagfyr
(Dydd Nadolig)

Ar Gau

Dydd Mawrth 26 Rhagfyr

Ar Gau

Dydd Mercher 27 Rhagfyr

Ar Agor (8.30am – 4pm)

Dydd Iau 28 Rhagfyr

Ar Agor (8.30am – 4pm)

Dydd Gwener 29 Rhagfyr

Ar Agor (8.30am – 4pm)

Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr

Ar Gau

Dydd Sul 31 Rhagfyr
(Nos Galan)

Ar Gau

Dydd Llun 1 Ionawr
(Dydd Calan)

Ar Gau

Dydd Mawrth 2 Ionawr

Ar Agor – oriau arferol

Bydd oriau agor arferol yn ailgychwyn ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018.

Oriau agor gwasanaethau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Llyfrgelloedd

  • Bydd holl lyfrgelloedd Awen ar agor yn ystod yr oriau arferol hyd at ac yn cynnwys dydd Sadwrn 23 Rhagfyr.
  • Bydd yr holl lyfrgelloedd (ac eithrio Pen-y-bont) ar gau yn ystod wythnos y Nadolig – Dydd Llun 25 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 30 Rhagfyr a Dydd Llun 1 Ionawr; bydd oriau agor arferol yn ailgychwyn o ddydd Mawrth 2 Ionawr ymlaen.
  • Bydd Llyfrgell Pen-y-bont ar gau ddydd Llun 25 a dydd Mawrth 26 Rhagfyr a dydd Llun 1 Ionawr; ond ar agor fel arfer ddydd Mercher 27, dydd Iau 28, dydd Gwener 29 a dydd Sadwrn 30 Rhagfyr.

Theatrau

  • Mae Swyddfa Docynnau Neuadd y Dref Maesteg ar agor yn Llyfrgell Maesteg yn ystod yr oriau agor uchod (ar-lein drwy gydol y cyfnod yn www.awen-wales.com).
  • Mae Swyddfa Docynnau Pafiliwn y Grand ar agor drwy gydol y cyfnod ac eithrio Dydd Nadolig a Dydd Calan (ar-lein drwy gydol y cyfnod yn www.awen-wales.com).

Parc Gwledig Bryngarw

Ar agor bob dydd ac eithrio:

  • Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr – Dydd Mawrth 26 Rhagfyr: Parcio am ddim i ymwelwyr ond ni fydd y toiledau na’r cyfleusterau eraill ar agor.
  • Dydd Mercher 27 – Dydd Sul 31 Rhagfyr: Yn ôl i’r drefn arferol
  • Dydd Llun 1 Ionawr: yn ôl 23 -27 Rhagfyr.

Canolfannau Cymunedol

  • Bydd Awel-y-Môr, Coety, Canolfan Bywyd Betws a Neuadd y Gweithwyr Blaengarw ar agor fel arfer tan ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr ac yna ar gau o 24 Rhagfyr ymlaen, ac yn ailagor ddydd Mawrth 2 Ionawr.
Last Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud