Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros y Nadolig

15 Rhagfyr 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau’r trefniadau ar gyfer casgliadau ailgylchu a gwastraff ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Gan fod Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan ar ddydd Llun a dydd Mawrth yn yr wythnos gyntaf, bydd yr holl gasgliadau ddau ddiwrnod yn hwyrach hyd at ddydd Sul.

Wedyn, gan fod Dydd Calan ar ddydd Llun yn yr ail wythnos, bydd yr holl gasgliadau un diwrnod yn hwyrach. Bydd yr holl aelwydydd yn dychwelyd i’w dyddiau casglu arferol ddydd Llun 8 Ionawr:

Wythnos y Nadolig:

Diwrnod casglu arferol:

Diwrnod casglu wedi’i aildrefnu:
Dydd Llun 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) Dydd Mercher 27 Rhagfyr
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr (Gŵyl San Steffan) Dydd Iau 28 Rhagfyr
Dydd Mercher 27 Rhagfyr Dydd Gwener 29 Rhagfyr
Dydd Iau 28 Rhagfyr Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr
Dydd Gwener 29 Rhagfyr Dydd Sul 31 Rhagfyr

Wythnos y Flwyddyn Newydd:

Diwrnod casglu arferol:

Diwrnod casglu wedi’i aildrefnu:

1 Ionawr (Dydd Calan)

Dydd Mawrth 2 Ionawr

Dydd Mawrth 2 Ionawr

Dydd Mercher 3 Ionawr

Dydd Mercher 3 Ionawr

Dydd Iau 4 Ionawr
Dydd Iau 4 Ionawr Dydd Gwener 5 Ionawr
Dydd Gwener 5 ionawr Dydd Sadwrn 6 ionawr

“Gall unrhyw wastraff bwyd, gan gynnwys esgyrn eich twrci, fynd yn eich cadi bwyd. Gellir rhoi gwastraff papur, gan gynnwys amlenni, yn eich sach gwyn, a’ch deunyddiau pecynnu plastig yn eich sach glas.

“Gall cardfwrdd, gan gynnwys cardiau Nadolig fynd yn eich sach oren, a gellir hyd yn oed cael gwared ar eich coeden Nadolig yn un o’r canolfannau ailgylchu cymunedol lleol.

“Er na all plastig du fynd allan yn eich casgliadau ailgylchu wythnosol, rydym ni wedi trefnu bod y canolfannau ailgylchu cymunedol yn derbyn plastig du.

“Y prif eitemau na fydd modd eu hailgylchu fydd pethau megis polystyren a phapur lapio Nadolig – dylid rhoi’r eitemau hyn gyda’ch gwastraff cyffredinol yn eich bag bin glas.

“Er y bydd y cyfyngiad o ddau fag yn parhau fel arfer, ac er ein bod yn annog trigolion i gadw at hyn, mae Kier wedi cytuno y bydd trigolion sy’n ei chael hi’n anodd rhoi’r holl wastraff na ellir ei ailgylchu dros y Nadolig mewn dau fag yn cael mynd a’r gwastraff ychwanegol i ganolfan ailgylchu cymunedol, neu ei gyflwyno mewn bag du ar wahân i’w gasglu.”

“Mae’r Nadolig yn gyfnod arbennig o brysur ac mae’n bosibl y bydd Kier yn defnyddio cerbydau casglu ychwanegol, felly peidiwch â phoeni os na chaiff eich cardfwrdd ei gasglu ar yr un pryd â’ch deunyddiau ailgylchu eraill.

Mae’r Cynghorydd Williams hefyd wedi diolch i drigolion am eu hymdrechion yn dilyn cyflwyno’r trefniadau casglu newydd.

Dywedodd: “Mae ymdrechion ailgylchu trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn wych ers cyflwyno’r gwasanaeth newydd ym mis Mehefin.

“Cofnododd yr ardal ei chyfradd ailgylchu uchaf erioed o 74 y cant rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, ac yn y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Awst cafwyd cynnydd o 254 o dunelli o ailgylchu mewn canolfannau ailgylchu cymunedol a gostyngiad o 957 o dunelli o wastraff a anfonwyd i safleoedd tirlenwi.

“Mae’r rhain yn ganlyniadau rhagorol ac rwy’n edrych ymlaen at wybod mwy am ba effaith y mae’r trefniadau newydd wedi’i chael ar berfformiad ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y Flwyddyn Newydd.”

Bydd canolfannau ailgylchu cymunedol ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan, ond byddan nhw ar agor bob diwrnod arall rhwng 8:30am a 4:30pm.

I gael gwybod mwy am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i dudalennau ailgylchu y cyngor yn www.recycleforbridgend.wales 

Gwastraff Nadolig  I ble mae’n mynd?
Twrci a gwastraff bwyd arall  Cadi bwyd
Papur (nid papur lapio)  Sach gwyn
Poteli a jariau  Cadi du
Deunyddiau pecynnu plastig  Sach glas
Cardiau Nadolig  Sach oren
Cardfwrdd  Sach oren
Caniau diodydd a bwyd  Sach glas
Plastig du  Bag bin glas neu ganolfannau ailgylchu cymunedol
Papur lapio Nadolig  Bag bin glas
Polystyren  Bag bin glas
Coed Nadolig (go iawn neu ffug)  Canolfannau ailgylchu cymunedol. Gellir hefyd mynd â’r coed i Ganolfan Tre-dŵr ym Mhen-y-bont ar Ogwr o 2 Ionawr, a hynny bob dydd heblaw dydd Sul.
Last Updated: 15/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud