Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhan o gronfa gwerth £1 filiwn i helpu pobl sy’n gadael gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr

11 Rhagfyr 2017

Bydd pobl sy’n gadael gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn elwa ar ran o gronfa bwrsari gwerth £1 filiwn i’w helpu i fyw bywydau llwyddiannus ac annibynnol.

Mae ‘Cronfa Dydd Gŵyl Dewi’ wedi ei dosbarthu i bob cyngor yng Nghymru gan Gomisiynydd Plant Cymru i helpu i gefnogi pobl ifanc sydd yn derbyn gofal, neu sydd wedi bod yn derbyn gofal gan awdurdod lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Philip White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Gan ein bod yn rhieni corfforaethol i’r bobl ifanc yr ydym ni’n gofalu amdanyn nhw, rydym yn credu bod angen sicrhau bod y rhai sy’n gadael gofal yn cael yr un math o gyfleoedd, cymorth a chefnogaeth ag y mae pob rhiant yn ceisio ei roi i’w blant wrth iddyn nhw ddechrau gwneud eu ffordd eu hunain yn y byd.

“Mae’r gronfa yn ein galluogi i gefnogi’r rhai sy’n gadael gofal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel gwella eu cyfleoedd i fod mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth a fydd o fudd mawr iddyn nhw ar gyfer eu datblygiad yn y dyfodol.

“Dyrennir yr arian i bobl sy’n gadael gofal ar sail achos unigol, a gall y rhai sy’n gadel gofal gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â’u gweithiwr cymdeithasol neu eu cynghorwr personol.”

Last Updated: 11/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud