Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Maes-Ted

Tynnwch hun-lun tymhorol ohonoch chi a Maes-Ted – yr arth Nadoligaidd!

04 Rhagfyr 2017

Os ewch chi i lawr i Faesteg heddiw, fe gewch chi eich synnu’n fawr, gan fod arth Nadoligaidd chwe throedfedd wedi ymddangos ar sgwâr y farchnad i helpu i ledaenu hwyl yr ŵyl!

Mae ‘Maes-Ted’, sydd wedi’i wneud o dinsel a channoedd o oleuadau Nadolig, yn helpu siopwyr i fynd i ysbryd y Nadolig, ac os byddwch chi’n tynnu llun ohonoch eich hun gyda’r arth, gallech ennill taleb £50 i’w gwario yn y farchnad.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Os yw eich cyfrif banc yn edrych braidd yn llwm ar ôl llawer o siopa Nadolig, tynnwch eich hun-luniau mwyaf doniol a Nadoligaidd gyda’r arth gyfeillgar hon a’u rhannu ar dudalen Facebook Maes-Ted i gael siawns o ennill.

“Menter i greu ychydig o hwyl yw hon a fydd yn helpu i gefnogi masnachwyr lleol ac yn annog pawb i siopa’n lleol yn ystod tymor yr Ŵyl.”

Gwnewch eich siopa Nadolig yn fwy ‘arth-erchog’ gan lwytho eich hun-lun ar dudalen Facebook digwyddiadau ‘Maes-Ted Selfie Competition’.

Last Updated: 08/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud