Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Nadolig Gwyn yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

05 Rhagfyr 2017

Dylai pawb sy’n breuddwydio am Nadolig Gwyn fynd i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr (11am – 2pm) lle bydd amrywiaeth o weithgareddau tymhorol yn aros amdanynt, gan gynnwys cawodydd eira hudol!

Gall siopwyr ddringo i mewn i glôb eira anferth, mwynhau cerddoriaeth piano a bas a fydd yn cyflwyno caneuon Nadoligaidd. Bydd cyfle i ddweud helo wrth ddyn eira enfawr wrth iddo siglo ei ffordd o gwmpas y dref ac yna rhyfeddu ar Siôn Corn a Rwdolff wrth iddyn nhw gael eu creu ar ffurf cerflun iâ gyda llif gadwyn!

Trefnwyd y digwyddiad rhad ac AM DDIM hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â CF31 BID, sef grŵp o fasnachwyr lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Bydd llawer o adloniant y gall y teulu cyfan ei fwynhau, a llwyth o eira ffug i chwarae ynddo! Bydd cyfle i chwarae yn yr eira ar yr awr, bob awr, felly gwisgwch yn gynnes a dewch i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr y dydd Sadwrn hwn i gael Nadolig Gwyn bythgofiadwy.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Hoffwn atgoffa siopwyr y bydd y ddwy awr gyntaf yn parhau i fod yn rhad ac AM DDIM ym maes parcio y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr hyd at ddiwedd mis Mawrth 2018. Bydd siopwyr ym Mhorthcawl hefyd yn falch o glywed y cânt barcio AM DDIM ym maes parcio Hillsboro Place ar ôl 10am bob dydd Sadwrn ym mis Rhagfyr.”

Peidiwch â phendroni am sut i ddiddanu’r plant ar yr adeg ryfeddol hon o’r flwyddyn - cewch yr ateb yn www.bridgend.gov.uk lle mae rhestr lawn o ddigwyddiadau lleol i ddathlu hwyl yr ŵyl.

Last Updated: 08/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud