Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y diweddaraf ar gasglu deunyddiau ailgylchu a gwastraff

30 Mehefin 2017

Mae casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn cael eu cynnal ar amser ar gyfer y mwyafrif helaeth o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol.

Er bod rhai ardaloedd ynysig lle y mae casgliadau yn dal i fod wedi eu methu, mae Kier yn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau nad ydynt wedi cael sylw, mor gyflym â phosibl, a dylai trigolion barhau i roi eu bagiau a’u blychau allan i’w casglu fel arfer.

Mae’r arwyddion cynnar yn addawol iawn ac mae Kier yn dweud bod cynnydd enfawr mewn tunelli ailgylchu dyddiol.

Mae’r system newydd yn cael ei monitro a’i gwerthuso’n ofalus, a bydd rhagor o newidiadau’n cael eu gwneud dros yr wythnosau nesaf i sicrhau ei bod wedi ymsefydlu’n briodol a’i bod yn gweithio’n effeithlon.

Casgliadau a fethwyd

Os nad yw eich gwastraff wedi’i gasglu, dylech wirio’ch dyddiadau casglu ar-lein.

Os oedd casgliad i fod i ddigwydd, gadewch y blychau a’r bagiau y tu allan a rhowch wybod i ni drwy e-bostio recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643 a dewis ‘sbwriel neu ailgylchu’.

Offer ailgylchu

Os nad ydych wedi cael eich holl offer ailgylchu eto neu os oes angen i chi archebu cynhwysyddion newydd / ychwanegol, e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643 a bydd Kier yn eu darparu cyn gynted â phosib.

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol neu’r casgliad ‘cewynnau’ ond nad ydych wedi cael y bagiau eto, rhowch eich eitemau CHA yn y biniau glas newydd ac, os oes angen, defnyddiwch fag du ar gyfer unrhyw wastraff ychwanegol nad oes modd ei ailgylchu.

Bydd y rhain yn cael eu casglu o gyfeiriadau cofrestredig heb unrhyw gosbau tan i’r bagiau CHA gael eu darparu. Gellir cofrestru trwy e-bostio recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643.

Rhagor o wybodaeth

Anogir trigolion i fynd i: www.recycleforbridgend.wales er mwyn cael gwybod popeth y maent angen ei wybod ynghylch y newidiadau i ailgylchu yn y cartref.

Yn ogystal ag animeiddiad byr yn disgrifio’r holl newidiadau, mae’r wefan yn manylu ar bethau y ceir ac na cheir eu hailgylchu ym mhob un o’r cynwysyddion newydd, a gallwch hefyd ddarllen atebion i gwestiynau cyffredin am y cynllun.

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud