Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfle olaf i arddangos rhagoriaeth eich busnes

The Food Shed Bridgend Business Of The Year 2016

26 Mehefin, 2017

Wythnos yn unig sydd ar ôl i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgeisio am un o Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017.

Gan fod cymaint o fusnesau amrywiol yn ffynnu yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, anogir busnesau lleol i hawlio rhywfaint o sylw a chael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu.

Nod y gwobrau hyn, a noddir gan Goleg Penybont, yw dathlu rhagoriaeth ymhlith amrywiaeth eang o fusnesau, gan arddangos y rhai mwyaf addawol, arloesol, creadigol ac entrepreneuraidd yn y fwrdeistref sirol. Cyflwynir y gwobrau mewn seremoni fawreddog dan arweinyddiaeth gohebydd newyddion y BBC, Siân Lloyd, yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ar 29 Medi 2017.

Y llynedd, The Food Shed enillodd y wobr ‘Busnes Newydd y Flwyddyn’ cyn mynd ymlaen i ennill gwobr ‘Busnes y Flwyddyn’ Pen-y-bont ar Ogwr, yr oedd pawb yn awyddus i’w hennill. Yn ôl y perchnogion, Roxane Dacey a Michelle Noble, mae’r busnes wedi elwa’n sylweddol yn sgil ennill y gwobrau hyn.

Meddai Roxane Dacey: Roedd y seremoni wobrwyo ei hun yn anhygoel ac roedd yn braf iawn dathlu'r hyn yr ydym ni wedi ei gyflawni fel busnes. Roedd hefyd yn dda iawn ar gyfer cadw ysbryd y staff, ac yn golygu bod ein henw yn dod yn fwy adnabyddus a bod y busnes yn cael ei gydnabod. Mae dweud eich bod wedi ennill gwobr yn cryfhau’r ansawdd yr ydych chi’n ei gynnig ac mae’n wych gallu dweud hynny wrth gwsmeriaid. Byddem yn annog unrhyw fusnes lleol i ymgeisio am y gwobrau hyn. Mae’r broses ymgeisio yn syml iawn ac mae’r gydnabyddiaeth yn rhagorol!”

Ychwanegodd Michelle Noble: “Mae hyn wedi rhoi cryn hwb i’n hyder ac roedd hi’n wych cael cydnabyddiaeth am wobr mor anhygoel. Rydym ni wedi cynnwys y ffaith ein bod wedi ennill y wobr yn rhai o’n ceisiadau am gyllid ac rydym ni’n credu bod hynny wedi eu cryfhau yn sylweddol. Yn ystod y 12 mis diwethaf yn unig, rydym wedi llwyddo i gael £300,000 mewn cyllid. Mae’n bendant yn werth ymgeisio am Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr; mae’r ffurflen gais yn hawdd iawn ei llenwi a dim ond awr a gymerodd i ni ei chwblhau.”

Mae noddwyr gwobrau 2017 yn cynnwys: Coleg Penybont; Rockwool; ISA Training; Berry Smith Lawyers; EEF, the manufacturer’s organisation; SME Finance Partners; Handelsbanken; ION Leadership; Harris Bassett; KK Solutions; ac United Graphic Design.

Mae’r holl fusnesau sydd wedi eu lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i ymgeisio ac mae ganddynt tan ddydd Iau 6 Gorffennaf i wneud cais. Croesewir ceisiadau gan fusnesau o bob maint ac o bob sector – cyhyd â’u bod yn gallu dangos bod ganddynt syniadau busnes arloesol a chynaliadwy. Caiff busnesau ymgeisio mewn mwy nag un categori hefyd.

Ceir manylion y gwobrau, gan gynnwys ffurflenni cais ar y wefan: www.bridgendbusinessforum.co.uk

Gall busnesau gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum #BBFAwards ac ar ein tudalen Facebook. Neu, ewch i sianel YouTube Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr i wylio fideos am enillwyr a noddwyr blaenorol y Fforwm. 

 

Last Updated: 26/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud