Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Marchnadoedd stryd yr haf yn dechrau ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn

15 Mehefin 2017

Cynhelir y gyntaf mewn cyfres o farchnadoedd stryd misol ar Caroline Street yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 17 Mehefin, gyda rhyw 20 o gabanau marchnad yn gwerthu bwyd, crefftau a chynhyrchion unigryw.

Bydd nifer o fusnesau lleol yn gwerthu eu cynhyrchion, gan gynnwys cwrw crefft ac eitemau ffuglen wyddonol casgladwy, a bydd hefyd masnachwyr o ymhellach i ffwrdd yn dod a rhywbeth newydd i’r dref fel ‘Ridiculously Rich by Alana’ - y busnes cacennau a siocledi wedi eu gwneud â llaw a sefydlwyd gan enillydd yr Apprentice y llynedd, Alana Spencer.

Bydd adloniant i blant ei fwynhau a chyfle i gael gwybod eich dyfodol gan y llawddewines Anna Lee.

Mae’r farchnad stryd wedi ei threfnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda chymorth gan fasnachwyr canol y dref sy’n rhan o’r grŵp ‘CF31’, a chaiff ei chynnal rhwng 10am a 4pm. Bydd marchnadoedd stryd eraill yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf, dydd Sadwrn 19 Awst, a dydd Sadwrn 16 Medi.

Meddai’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Charles Smith: “Bydd digon i’w gynnig i siopwyr, adloniant i’r plant a llawer o leoedd bwyta, felly bydd y farchnad stryd fisol yn ychwanegiad gwych i ganol y dref dros yr haf, a bydd yn cyd-fynd â’r farchnad dan do.”

Last Updated: 15/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud