Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gall trigolion fynd ar-lein neu ymweld â sioe deithiol i gael atebion i’w cwestiynau am ailgylchu

15 Mehefin 2017

Anogir trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fynd i www.recycleforbridgend.wales i gael yr atebion i bob cwestiwn sydd ganddynt am ailgylchu yn y cartref, neu dylech gadw golwg am y sioeau teithiol a fydd yn cael eu cynnal yn lleol yr wythnos hon.

Yn ogystal ag animeiddiad byr yn disgrifio’r holl newidiadau, mae’r wefan yn rhoi manylion ynghylch yr hyn y ceir ei ailgylchu a’r hyn na cheir ei ailgylchu ym mhob un o’r cynwysyddion ailgylchu newydd y mae cartrefi yn eu defnyddio bellach, a gallwch hefyd ddarllen atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a holir am y cynllun a ddechreuodd yr wythnos diwethaf.

Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau yn bersonol yr wythnos hon, gan y bydd sioe deithiol ailgylchu y cyngor yn ymweld â siop Tesco ym Maesteg ddydd Iau 15 Mehefin a dydd Gwener 16 Mehefin rhwng 11:30am a 6:30pm, cyn symud ymlaen i siop y Co-op ym Mhencoed ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Mae’r cyngor yn cynghori trigolion yn y modd canlynol hefyd:

- Os nad ydych wedi cael y cynwysyddion ailgylchu newydd a’r bagiau bin glas, dylech anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643 (a dewis yr opsiwn ar gyfer gwastraff).

- Yn y cyfamser, defnyddiwch y bagiau bin du tra eich bod yn aros am y rhai newydd, a pharhewch i ddefnyddio’r hen gynwysyddion ailgylchu tra eich bod yn aros i’ch rhai newydd gael eu dosbarthu.

Casgliadau a fethwyd

Os ydych chi’n meddwl nad yw eich gwastraff ailgylchu neu wastraff y cartref wedi ei gasglu, dylech wirio eich dyddiadau casglu ar-lein. Os ydych wedi gwneud hyn a’ch bod yn dal i gredu y dylent fod wedi cael eu casglu, gadewch y sachau, blychau a bagiau allan a rhowch wybod am hyn trwy anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643 a dewis yr opsiwn ‘gwastraff’.

Cynhyrchion Hylendid Amsugnol

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol neu’r casgliad ‘cewynnau’ ond nad ydych chi wedi cael y bagiau eto, rhowch eich Cynhyrchion Hylendid Amsugnol yn y bagiau glas newydd, ac os oes angen, defnyddiwch fag du ar gyfer unrhyw wastraff ychwanegol na ellir ei ailgylchu. Caiff y rhain eu casglu o gyfeiriadau cofrestredig heb unrhyw gosbau tan y bydd y bagiau ar gyfer cynhyrchion hylendid amsugnol wedi eu danfon. Cewch gofrestru trwy anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643.Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud