Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig ‘Tocyn Ieuenctid’ arbennig i’r Bencampwriaeth Golff Agored Hŷn

15 Mehefin 2017

Mae menter tocynnau cyffrous newydd wedi gwneud golff yn fwy fforddiadwy i gefnogwyr ifanc sydd eisiau mynd i’r Bencampwriaeth Agored Hŷn a gyflwynir gan Rolex yn ystod yr haf yng nglwb Royal Porthcawl.

Mae ‘Tocyn Ieuenctid’ ar gael sy’n golygu na fydd pobl ifanc 17 i 24 mlwydd oed sy’n mynd i’r Bencampwriaeth Agored Hŷn ond yn talu £16 i wylio’r chwaraewyr chwedlonol. Gall pobl ifanc fanteisio ar y pris mynediad gostyngedig ymlaen llaw ac wrth fynd i mewn.

Bydd unrhyw un o dan 16 oed sydd yng nghwmni oedolyn eisoes yn cael mynediad am ddim i ddigwyddiad golffio mwyaf y flwyddyn yng Nghymru rhwng 27 a 30 Gorffennaf.

Meddai Johnnie Cole-Hamilton, Cyfarwyddwr Gweithredol - Pencampwriaethau yn yr R&A: “Rydym yn ymwybodol o’r heriau ariannol y gall pobl ifanc eu hwynebu ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein pencampwriaethau, gan gynnwys y Bencampwriaeth Agored Hŷn, yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb.

“Mae sicrhau bod Tocyn Ieuenctid ar gael wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y Bencampwriaeth Agored, ac mae’n rhoi gwerth am arian i bobl sy’n dod i wylio. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn ymestyn i’r Bencampwriaeth Agored Hŷn pan gaiff ei gyflwyno ar gyfer y Bencampwriaeth a gynhelir yn y Royal Porthcawl yn ne Cymru yn ystod yr haf.”

Bydd chwaraewyr golff hŷn chwedlonol o’r radd flaenaf yn y byd yn ymgasglu yn Royal Porthcawl, a bydd cyn gapteiniaid Cwpan Ryder fel Bernhard Langer a Colin Montgomerie yn ymuno â thoreth o enillwyr y Prif Gystadlaethau yn y 40 mlynedd diwethaf, gan gynnwys Tom Watson, Ian Woosnam, John Daly, José Maria Olazábal a Fred Couples. Paul Broadhurst o Loegr fydd yn amddiffyn ei deitl.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Yn 2014, roeddem yn hynod falch bod y gystadleuaeth golff fawr gyntaf i gael ei chwarae yng Nghymru yn cael ei chynnal yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl i’n cwr ni o’r byd golffio eto eleni.

“Tair blynedd yn ôl, roedd y chwaraewyr yn canmol yr amodau rhagorol ar y cwrs, a gwnaeth torfeydd mawr fwynhau pedwar diwrnod o golff glan y môr hynod ddifyr. Daeth mwy na 43,000 o bobl i wylio o ochrau’r ffyrdd teg a chafodd y bencampwriaeth gefnogaeth dda gan wirfoddolwyr, trigolion a busnesau lleol.

“Mae cynnal digwyddiad mor fawr ei fri yn wych ar gyfer twristiaeth leol, gan y bydd y cyfryngau rhyngwladol yn dangos Porthcawl i gynulleidfa fyd-eang. Rydym ni’n llawn cyffro ynghylch pencampwriaeth eleni ac rydym yn siŵr y bydd bobl leol yn dangos cefnogaeth wych iddi unwaith eto.”

Mae’r tocynnau, gan gynnwys y cynnig newydd i bobl ifanc, ar werth nawr ac mae pecynnau lletygarwch ar gael hefyd. Ceir mynediad am ddim i blant dan 16 oed sydd yng nghwmni oedolyn. I brynu tocynnau a chael rhagor o wybodaeth ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch +44 (0) 800 023 2557.

Last Updated: 15/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud