Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfrif Instagram newydd y cyngor yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion

15 Mehefin 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynyddu ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol drwy lansio cyfrif Instagram.

Yn ychwanegol at ei gyfrifon Twitter a Facebook, sydd eisoes â mwy na 16,000 o ddilynwyr, bydd yr awdurdod yn defnyddio Instagram i gyfathrebu â grwpiau newydd o drigolion ar-lein.

Mae’r ap cyfryngau cymdeithasol poblogaidd yn caniatáu i ddefnyddwyr dynnu, golygu a rhannu lluniau a gwneud fideos, a bydd yn rhoi dewis newydd, gweledol i drigolion gadw mewn cysylltiad â’r Cyngor, a chael gwybod am newyddion, datblygiadau a digwyddiadau diweddaraf y cyngor.

Disgwylir y bydd y cyfrif yn helpu’r cyngor i ymgysylltu â rhagor o bobl ifanc ac ymwelwyr â’r fwrdeistref sirol, a chan fod prosiectau adfywio mawr fel datblygiad y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Adeilad Jennings Porthcawl bron wedi dod i ben, gall defnyddwyr ddisgwyl gweld digonedd o ddiweddariadau cyffrous.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae’r byd yr ydym yn byw ynddo yn mynd yn gynyddol ddigidol ac mae’n bwysig bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y dulliau y gall ein trigolion gadw mewn cysylltiad â ni.

“Mae’n gyffrous ein bod yn gallu defnyddio llwyfannau fel Instagram i rannu diweddariadau ar ddatblygiadau mawr mewn dulliau newydd, fel Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed yn ddiweddar a dychweliad y Bencampwriaeth Agored Hŷn i Borthcawl yn ystod yr haf.

“Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd, ac rwy’n siŵr y bydd ein cyfrif Instagram newydd yn ein helpu i gysylltu â mwy fyth o bobl ar-lein.”

Os hoffech chi ddilyn y cyngor ar Instagram, ewch i www.instagram.com/bridgendcbc.

Last Updated: 15/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud