Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Craffu yn y cyngor – cymryd rhan

27 Medi 2017

Mae trigolion yn cael eu hannog i gael gwybod sut y gallant gymryd rhan wrth graffu ar benderfyniadau a wneir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae tudalennau gwefan newydd cyfeillgar i'r defnyddiwr wedi'u datblygu gan dîm Gwasanaethau Democrataidd y cyngor sy'n esbonio pa swyddogaeth y mae pwyllgorau craffu a throsolwg yn ei chwarae mewn llywodraeth leol, a sut y maent yn cael eu defnyddio i fonitro a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r tudalennau hefyd yn esbonio sut y gall pobl wneud ceisiadau ar bynciau maent yn credu y mae angen craffu arnynt, pa bynciau sydd wedi'u trefnu i'w trafod mewn cyfarfodydd pwyllgor arfaethedig, a sut y gall pobl wylio cyfarfodydd yr ystyrir eu bod o ddiddordeb arbennig i'r cyhoedd dros weddarllediad.

Bydd y cyfarfod craffu nesaf i'w weddarlledu yn ystyried gweithredu a chyflwyno'r contract gwasanaethau gwastraff newydd ar 15 Tachwedd.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae craffu a throsolwg yn rhan bwysig o lywodraeth leol fodern, ac mae'n helpu i sicrhau bod ein polisïau a'n penderfyniadau yn parhau i adlewyrchu anghenion ein cymunedau.

“Drwy fonitro a chwestiynu penderfyniadau, mae'n sicrhau ein bod yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaethau o'r safon uchaf, a byddwn yn annog pobl i ymweld â'r tudalennau gwe newydd a dysgu rhagor am sut y gallwch gymryd rhan.”

Last Updated: 27/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud