Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn targedu mannau sydd â phroblem baw cŵn

15 Medi 2017

Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i leihau baeddu gan gŵn mewn dau fan gwyrdd sy’n agos iawn at galon llawer o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae arwyddion newydd, sydd hefyd yn cynnwys cyflenwad o fagiau gwastraff cŵn, wedi’u gosod ym Mharc Lles Maesteg ac ym Maes Chwarae Woodland ym Mhencoed i annog pawb sy’n berchen ar gŵn i fod yn gyfrifol a glanhau llanast eu cŵn.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Baeddu gan gŵn yw un o’r prif rwystredigaethau y mae’r trigolion yn achwyn amdano, ac rydym yn targedu’r ddau leoliad hyn o ganlyniad i nifer y cwynion a dderbyniwyd ynglŷn â’r ddau leoliad hyn fel mannau sydd â phroblem baw cŵn.

“Gan ystyried bod plant yn defnyddio’r caeau hyn i gymryd rhan mewn chwaraeon bob wythnos, mae’n rhwystredig iawn bod carfan fach o berchnogion cŵn hunanol yn achosi problemau i bawb arall.

“Mae’r arwyddion newydd hyn wedi eu gosod yn y ddau leoliad am gyfnod arbrofol, a byddwn yn monitro pa mor effeithiol ydynt er mwyn annog perchnogion cŵn anghyfrifol i newid eu harferion trwy roi baw eu ci mewn bag ac yna yn y bin, yn hytrach na dim ond ei adael ar y ddaear.

“Os bydd yr arwyddion yn llwyddiant, yna byddwn yn ystyried pa un a allwn ni osod mwy o’r unedau hyn ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.

“Mae bagiau gwastraff cŵn hyd yn oed yn cael eu cyflenwi ar waelod yr arwyddion newydd hyn, ac felly nid oes esgus o gwbl i unrhyw berchennog ci beidio â glanhau gwastraff ei anifail anwes. Byddwch yn ystyriol o eraill – rhowch ef mewn bag, rhowch ef mewn bin”.

 

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud