Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Prosiectau ynni cyffrous ar y gweill

15 Medi 2017

Mae preswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu gwahodd i ddarganfod, trafod a chymryd rhan mewn nifer o brosiectau ynni cyffrous sydd ar y gweill.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Sustainable Wales yn gweithio gyda’i gilydd i drefnu gweithdy cymunedol o’r enw ‘Chwyldro Ynni Lleol Pen-y-bont ar Ogwr’, a gynhelir yn yr Ystafell Werdd, uwchben SUSSED yn James Street, Porthcawl ddydd Mercher 20 Medi o 5pm ymlaen.

Un o’r mentrau ynni adnewyddadwy a drafodir yw Prosiect arloesol Dŵr Mwyngloddiau Caerau. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol i ddefnyddio’r gwres o ddŵr mwyngloddiau tanddaearol i gynhesu bron i 1,000 o gartrefi yng Nghwm Llynfi.

Mae’n bosibl y bydd cyn-weithfeydd glo y cwm yn gallu cynnig ffynhonnell ynni geothermol gan eu bod nhw wedi llenwi â dŵr sydd â thymheredd cyfartalog o tua 10 i 14 Gradd Celsius.

Mae’r cyngor yn ymchwilio i’r syniad o bwmpio dŵr i’r hen weithfeydd glo nas defnyddir erbyn hyn, a’i gludo trwy rwydwaith o bibellau i dai preswylwyr Caerau.

Mae’r awdurdod hefyd yn ymwneud â chynnig i ddatblygu rhwydwaith gwres carbon isel sy’n gost-effeithiol ar gyfer eiddo yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae wedi comisiynu astudiaeth yn ddiweddar i nodi cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni cymunedol mewn ardaloedd gwledig.

I gadw eich lle yng ngweithdy ‘Chwyldro Ynni Lleol Pen-y-bont ar Ogwr’, ffoniwch Geoff Hobbs ar 01656 643196 neu anfonwch e-bost at geoffrey.hobbs@bridgend.gov.uk.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae’n gyfnod cyffrous i ni, wrth i ni fod ar flaen y gad yn chwyldro ynni gwyrdd y DU.

“Ceir nifer o brosiectau ynni diddorol sydd naill ai eisoes ar waith, neu’n cael eu datblygu, a bydd y digwyddiad hwn yn rhoi’r cyfle i drigolion ddarganfod mwy amdanynt, a gofyn unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt.”

Ar y cyd ag Energy Systems Catapult, mae’r cyngor hefyd yn bwriadu recriwtio deiliaid tŷ a fydd yn fodlon cymryd rhan mewn prawf ynni y gaeaf hwn. Mae angen deg ar hugain o gartrefi i gymryd rhan yn y prawf, gan olygu y byddant yn cael cyfle i roi cynnig ar y rheolaethau gwresogi diweddaraf.

Bydd profion tebyg yn cael eu cynnal yn Newcastle a Manceinion, a bydd trigolion yn rhoi’r rheolaethau newydd ar brawf gan ddefnyddio eu ffônau neu eu cyfrifiaduron llechen i helpu arbenigwyr i fireinio technolegau newydd a fydd yn gwneud systemau gwresogi mor effeithlon â phosibl ac yn lleihau allyriadau carbon.

I gael mwy o wybodaeth am y prawf ynni, neu i gofrestru eich diddordeb, ewch i https://recruit.gateway.energy/

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud