Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae pasta yn golygu gwobrwyon!

15 Medi 2017

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ennill gwobrwyon ar ôl dewis opsiynau iachus ar gyfer eu prydau ysgol.

Yn ystod tymor yr haf, rhoddodd y cyflenwr bwyd ‘Pasta King’ gerdyn ffyddlondeb i ddisgyblion yr ysgol, a phob tro yr oeddent yn cwblhau eu cardiau trwy brynu chwe phryd o fwyd, roedd eu henwau yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth raffl.

Cymerwyd rhan gan ysgolion eraill ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gweddill y DU hefyd, ac roedd y gwobrau yn cynnwys beiciau, iPad, tocynnau i’r sinema a thocynnau ar gyfer iTunes.

Roedd naw o ddisgyblion lwcus ysgol Brynteg ymhlith y rhai a enillodd y gwobrau diweddaraf, ac enillodd Jack Murray, disgybl o flwyddyn naw, iPad newydd sbon!

Bydd y digwyddiad hyrwyddo hefyd yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr hydref, a bydd y raffl nesaf yn cael ei dynnu ym mis Rhagfyr.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Dyna ddechrau blasus i’r tymor newydd! Mae bwyta’n iach bob amser yn cael ei annog mewn ysgolion lleol, ac mae ein bwydlenni prydau ysgol yn cynnwys yr holl faetholion sydd eu hangen ar ddisgyblion er mwyn datblygu a chyflawni eu potensial.

“Mae’n anarferol iawn bod cymaint o ddisgyblion o’r un ysgol yn ennill mewn raffl debyg i hon - mae’n amlwg bod disgyblion ysgol Brynteg wedi bod yn bwyta llawer o brydau pasta, felly hoffwn ddweud da iawn wrth y disgyblion am ddewis prydau mor iach!”

Atgoffir rhieni a gwarcheidwaid y gallant weld holl fwydlenni prydau ysgol yr ysgolion cynradd ac uwchradd ar-lein yn yma.

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud