Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A ydych chi ymhlith y 44,000 o bobl sydd wedi cofrestru ar y gofrestr etholiadol?

15 Medi 2017

Mae trigolion sydd eto i ymuno â chofrestr etholiadol eleni yn cael eu hannog i ymuno â’r 44,000 o bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd eisoes wedi sicrhau eu bod nhw’n cael pleidleisio, gan hefyd osgoi problemau posibl o ran cael credyd ac ati.

Rydym ni bron yng nghyfnod terfynol canfasio etholiadol 2017, a chyn bo hir, bydd canfaswyr yn dechrau ymweld â chartrefi’r bobl nad ydynt wedi cofrestru hyd yn hyn.

Bydd y canfaswyr yn gwisgo cerdyn adnabod â’u llun arno, a bydd y ddogfennaeth swyddogol ganddynt i’w dangos. Byddant yn annog cymaint â phosib o bobl i ymuno â’r gofrestr etholiadol cyn i’r dyddiad cau terfynol ar gyfer diweddaru’r gofrestr ddod i ben ar 20 Tachwedd.

Yn ogystal â galluogi pleidleiswyr i fynegi eu barn yn ystod etholiadau, mae bod ar y gofrestr etholiadol yn helpu i osgoi problemau o ran cael credyd neu wneud cais am bethau megis contractau ffôn symudol, morgeisiau neu basbortau.

Mae cofrestru yn rhad ac am ddim, yn gyflym ac yn hawdd ei wneud. Mae ffurflenni sy’n cynnwys rhifau adnabod unigryw eisoes wedi’u hanfon i bob cartref, a gallwch hefyd gofrestru ar-lein, trwy anfon neges testun neu ffonio rhif penodedig yn rhad ac am ddim - mae’r holl fanylion ar y ffurflenni canfasio.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Hyd yn hyn, cofrestru ar-lein yw’r dull mwyaf poblogaidd ac mae mwy na 400 o bobl yn dewis cofrestru yn y modd hwn bob dydd.

“Mae oddeutu 19,000 o gartrefi yn dal heb ymateb i’r llythyrau oddi wrth dîm y Gwasanaethau Etholiadol, ac felly gan fod y gofrestr yn cael ei chyhoeddi ar 1 Rhagfyr, bydd ein canfaswyr yn ymweld â’r cartrefi hynny i sicrhau bod cymaint o bleidleiswyr cymwys ag sy’n bosibl yn cael y cyfle i fynegi eu barn.”

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud