Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mwy o fagiau sbwriel glas ar eu ffordd

7 Medi 2017

Bydd preswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau derbyn eu rholyn nesaf o fagiau sbwriel glas yr wythnos nesaf.

Trefnir bod y bagiau yn cael eu dosbarthu rhwng 11 Medi a diwedd y mis, a bydd aelwydydd yn cael digon o fagiau i bara am chwe mis.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor: “Bydd y rholyn nesaf o fagiau sbwriel glas yn para hyd at fis Mawrth i’r preswylwyr, ac erbyn hynny byddant wedi dod i arfer ailgylchu cymaint o ddeunydd â phosibl, a dim ond taflu’r mân weddillion.

“Peidiwch ag anghofio bod gwefan www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/ yn cynnwys yr holl fanylion o ran yr hyn y gellir ac na ellir eu hailgylchu. Mae hefyd yn werth nodi pa fathau o blastig a metal y cewch eu rhoi yn eich sach ailgylchu glas, a pha rhai y dylech eu rhoi yn eich bagiau sbwriel yn hytrach.

“Er enghraifft, gallwch ailgylchu potiau iogwrt, poteli plastig, ffoil, tuniau bwyd a chaniau diod, ond nid oes modd ailgylchu deunyddiau megis pecynnau creision, deunydd lapio siocled, deunydd lapio melysion, bagiau plastig, cling ffilm a phlastig du.”

Golyga trefniadau ailgylchu newydd y cyngor mai dim ond dau fag sbwriel y caiff cartrefi sydd â hyd at bum preswylydd eu rhoi allan i’w casglu bob pythefnos. Caiff aelwydydd mwy ofyn am fagiau ychwanegol, sy’n lliw glas tywyllach.

Mae casgliadau newydd pob bythefnos hefyd ar gael, gan ddefnyddio bagiau porffor ar gyfer cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol (nid cynhyrchion hylendid menywod), a gwneir y casgliadau ar yr un diwrnod â’r casgliad sbwriel.

I gofrestru ar gyfer bagiau ychwanegol neu’r casgliad bagiau porffor, e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643.

I gael ragor o wybodaeth, gweler www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud