Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Coginio danteithion ar y stryd yn y farchnad fisol

7 Medi 2017

Gwahoddir darpar gogyddion i goginio danteithion yn y farchnad stryd fisol nesaf yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y farchnad a gynhelir ddydd Sadwrn 16 Medi (10am tan 4pm) yn cynnwys cegin ar gyfer arddangos dulliau o goginio bwyd, ac y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am gogyddion amatur brwd a hoffai ddangos eu dulliau o goginio rhywbeth blasus.

I gymryd rhan, cysylltwch â Rhiannon Kingsley trwy ffonio 01656 815225 neu e-bostio rhiannon.kingsley@bridgend.gov.uk

Bydd y farchnad stryd hefyd yn cynnwys 20 o gabannau marchnad ar hyd Stryd Caroline, yn gwerthu bwyd, crefftau wedi’u gwneud â llaw a chynnyrch unigryw.

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud