Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

Yn ystod haf eleni, rydym ni’n sicrhau bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r lleoedd gwyrddaf i fyw ynddo yng Nghymru drwy gyflwyno nifer o newidiadau i’r ffordd yr ydych chi’n ailgylchu yn y cartref.

O ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, byddwch yn defnyddio cynwysyddion ailgylchu newydd ar gyfer y casgliadau wythnosol, a bydd y rhan fwyaf o gartrefi wedi’u cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag sbwriel bob pythefnos. Rydym hefyd yn cyflwyno casgliad dewisol newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, a bydd diwrnod casglu newydd i lawer o gartrefi.

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaeth newydd, a gweld rhestr lawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch www.recycleforbridgend.wales

Important changes to household recycling this summer

Last Updated: 05/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud