Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dyddiadau pwysig ar gyfer yr etholiad sydd ar ddod

29 Mawrth 2017

Cliciwch yma i weld pwy yw’r ymgeiswyr ar gyfer etholiadau 2017.

Mae’r dyddiadau allweddol ar gyfer etholiadau’r cyngor bwrdeistref sirol, a’r cynghorau tref a chymuned wedi’u cadarnhau.

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau 4 Mai 2017, ac mae’r dyddiadau cau pwysig ar gyfer yr etholiad fel a ganlyn:

  • 4 Ebrill 2017 (4pm): Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau ymgeiswyr.
  • 13 Ebrill 2017: Dyddiad cau ar gyfer cofrestru.
  • 18 Ebrill 2017: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd i bleidleisio drwy’r post/trwy ddirprwy drwy’r post.
  • 25 Ebrill 2017: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i bleidleisio trwy ddirprwy.
  • 4 Mai 2017: Diwrnod pleidleisio.
  • 4 Mai 2017 (5pm): Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau brys trwy ddirprwy, papurau pleidleisio wedi’u  difetha/colli.

Y dyddiad pwysig cyntaf yw hwnnw ar gyfer cyflwyno papurau enwebu ymgeiswyr. Mae’n rhaid i bobl sy’n dymuno sefyll i fod yn gynghorydd bwrdeistref sirol neu’n gynghorydd tref a chymuned yn yr etholiad sydd ar ddod gyflwyno eu ceisiadau wedi’u cwblhau erbyn dydd Mawrth 4 Ebrill 2017.

Bydd yr etholiad mewn rhai wardiau ar gyfer un cynrychiolydd etholedig ond bydd mwy nag un sedd ar gael mewn wardiau eraill.

Gall pobl sydd â diddordeb mewn gweithredu fel cynghorydd bwrdeistref sirol gael gwybod mwy trwy fynd i’r tudalennau ‘bod yn gynghorydd’ yma.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i ddarpar ymgeiswyr cyngor tref a chymuned ar gael yma.

Last Updated: 05/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud