Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sesiwn Galw Heibio i ystyried perygl llifogydd arfordirol ym Mhorthcawl

28 Mawrth 2017

Gwahoddir trigolion Porthcawl i ddod i sesiwn galw heibio yr wythnos nesaf i gael gwybod mwy am gynlluniau i reoli’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol yn Sandy Bay ac ar hyd y Promenâd Dwyreiniol yn y dyfodol.

Cynhelir y sesiwn, a drefnwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl ddydd Iau 30 Mawrth, ac mae croeso i drigolion alw heibio unrhyw bryd rhwng 1:30pm a 7:30pm.

Mae’r cyngor wedi cynnal astudiaeth ar ba welliannau amddiffyn arfordirol hirdymor y dylid eu hystyried ar gyfer glan y môr Porthcawl, a gwahoddwyd y cyhoedd hefyd i ddigwyddiad ymchwilio cychwynnol a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr.

Bydd y sesiwn galw heibio ar 30 Mawrth, a bydd yn cynnwys cyfres o fyrddau gwybodaeth a sleidiau cyflwyno, gan drafod pa waith sydd eisoes wedi’i gyflawni a’r dewisiadau posibl ar gyfer y dyfodol, sy’n ddibynnol ar gael cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Last Updated: 28/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud