Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i hyrwyddo ecoragoriaeth

23 Mawrth 2017

Mae bron i hanner yr ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach yn chwifio ecofaneri Platinwm mawr eu bri – yr acolâd uchaf a ddyfernir gan Cadwch Cymru’n Daclus i gydnabod ymrwymiad i fod mor wyrdd â phosibl.

Mae 24 o ysgolion lleol yn falch o’r ffaith eu bod wedi cael dyfarniad Eco-ysgolion Platinwm, ac Ysgol Gynradd West Park ym Mhorthcawl yw’r ysgol ddiweddaraf i sicrhau ei lle ymhlith y goreuon yn y maes eco ar ôl ennill statws Platinwm unwaith eto.

Yn rhan o’i hasesiad Eco-ysgolion Platinwm, dangosodd Ysgol Gynradd West Park ei bod yn datblygu tir yr ysgol, y rhandir ac ardal y ddôl, gan helpu i wella iechyd y disgyblion drwy gefnogi mentrau ‘Cerdded i’r Ysgol’ a ‘Big Pedal’, a gweithio’n agosach fyth â’r gymuned leol ac yn cefnogi eco-elusennau.

Mae’r ysgol hefyd yn gwneud gwelliannau a fydd yn ei helpu i leihau ei hôl-troed carbon.

Meddai Hollie Hobday a Chloe Parker, Eco-gydlynwyr Ysgol Gynradd West Park: “Rydym ni wrth ein boddau o fod wedi cael yr un dyfarniad eto. Fel bob amser, mae ein disgyblion yn parhau i fod yn frwdfrydig ac yn greadigol wrth gynllunio syniadau newydd a chodi ein heco-broffil.

“Ni fyddem wedi llwyddo i gael y dyfarniad Platinwm heb gefnogaeth ac ymdrechion ein pwyllgor eco-wroniaid, nac ychwaith heb ein cysylltiadau â rheini a’r gymuned. Diolch yn fawr am ein helpu i sicrhau’r dyfarniad! Gan obeithio am ddyfodol gwyrdd yn Ysgol Gynradd West Park!”

Meddai Matthew Bunt, Swyddog Addysg yn Cadwch Cymru’n Daclus: “Mae’r Faner Blatinwm yn gyflawniad sylweddol iawn ac mae’n tynnu sylw at ymrwymiad Ysgol Gynradd West Park i ddatblygu cynaliadwy a’r brwdfrydedd sydd ganddi tuag at hynny.

“Mae ymroddiad yr eco-bwyllgor dros lawer o flynyddoedd wedi bod yn ysbrydoledig. Dangosodd cais yr ysgol dystiolaeth o ba mor allweddol yw Eco-ysgolion i fywyd yn West Park.

“Hoffwn longyfarch a diolch i’r holl ddisgyblion a’r staff a gymerodd ran, am eu gwaith caled!”

Cynllun rhyngwladol yw Eco-ysgolion yn a weithredir yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Cymru’n Daclus. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae dros 90 y cant o ysgolion yng Nghymru wedi’u cofrestru ar y rhaglen.

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud