Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae cyfle o hyd i gofrestru ar gyfer Gwasanaethau ailgylchu gwastraff o’r ardd

23 Mawrth 2017

Mae cyfle o hyd i arddwyr gofrestru ar gyfer gwasanaeth ailgylchu gwastraff gardd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd casgliadau bob pythefnos yn ei gwneud hi’n bosibl ailgylchu gwastraff gardd gan gynnwys planhigion, blodau, chwyn, glaswellt, dail a thoriadau gwrychoedd.

Bydd casgliadau yn dechrau ddydd Llun 3 Ebrill ac yn parhau drwy gydol y prif dymor tyfu hyd at ganol mis Tachwedd. Caiff trigolion gofrestru ar gyfer casgliadau eleni drwy wneud taliad untro o £27 yr aelwyd, a chyfradd is o £23 i bensiynwyr.

Ar ôl i’r taliad gael ei gadarnhau, bydd aelwydydd yn cael dau sach y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer eu gwastraff gardd a gesglir bob pythefnos ar ddiwrnod penodol.

Cynghorir unrhyw un a gofrestrodd ar gyfer cynllun y llynedd i wirio eu taflen gasgliadau newydd i weld pa bryd y caiff eu gwastraff gardd ei gasglu eleni, gan fod llawer o’r diwrnodau casglu yn newid.

I gofrestru ar gyfer  y cynllun ailgylchu gwastraff gardd, ffoniwch y cyngor ar 01656 643643 gan sicrhau bod eich manylion talu wrth law. Bydd y casgliadau gwastraff gardd cyntaf yn digwydd yn ystod yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 3 Ebrill.

Hefyd, ceir mynd â gwastraff gardd i’r ‘tip’ yng nghanolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn Llandudwg, Ystad Ddiwydiannol Brynmenyn ac Ystad Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn ym Maesteg.

Noder y bydd canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref yn dychwelyd i oriau agor yr haf o ddydd Sadwrn 1 Ebrill, sy’n golygu y byddant ar agor rhwng 8:30am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 8:30am a 6pm ar benwythnosau. I gael rhagor o fanylion am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgend.gov.uk

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud