Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dileu costau ar gyfer claddu plant

8 Mawrth 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r nifer cynyddol o awdurdodau lleol sy’n dileu ffioedd ar gyfer claddu plant 16 oed ac iau.

Cyn hyn, ni chodwyd tâl am gladdu plant hyd at 12 oed ym mynwentydd y cyngor, ond erbyn hyn bydd y cyfyngiad oedran hwnnw yn cael ei ymestyn i 16 oed.

Mae ffioedd eisoes wedi’u hepgor ar gyfer amlosgi plant a phobl ifanc o dan 17 oed yn Amlosgfa Llangrallo.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Ni all unrhyw beth leddfu’r boen o golli plentyn, ond rydym ni’n cytuno’n llwyr mai dyma’n bendant yw’r peth iawn i’w wneud. Ni ellir dychmygu’r torcalon a brofir gan rieni sy’n galaru, felly mae diddymu’r gost o gladdu plentyn yn golygu bod un peth yn llai i rieni boeni amdano ar adeg mor drist.”

Yn y misoedd diwethaf, mae Torfaen, Abertawe, Caerffili a llawer o gynghorau yn Lloegr hefyd wedi cytuno i ddileu eu ffioedd ar gyfer claddu plant, yn dilyn ymgyrch a arweinir gan Carolyn Harris AS.

Mae’r AS dros Ddwyrain Abertawe wedi bod yn arwain y frwydr ar ôl cael ei gorfodi i gymryd benthyciad ar gyfer claddu ei mab wyth oed, Martin, pan fu farw mewn damwain car yn 1989.

 

Last Updated: 08/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud