Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Astudiaeth Erydu Arfordirol a Pherygl Llifogydd ar Heol y Traeth

8 Mawrth 2017

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fod yn bresennol mewn sesiynau galw heibio yn rhan o astudiaeth barhaus o erydu arfordirol a pherygl llifogydd ar Heol y Traeth yn y Drenewydd yn Notais.

Caiff y sesiynau galw heibio, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, eu cynnal ddydd Gwener 17 Mawrth yn Ystafell ysgol ‘Old St John’s’, y drws nesaf i Sycamore House, Stryd yr Eglwys, y Drenewydd yn Notais am 1pm, 3pm a 7pm.

Bydd pob sesiwn yn para oddeutu awr ac yn cynnwys cyflwyniad yn ogystal â chyfle i ofyn cwestiynau.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont Ogwr dros Gymunedau: “Ar hyn o bryd, mae’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i dir ac eiddo yn ardal Heol y Traeth yn cael ei reoli gan gyfres o adeileddau arfordirol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i ni ymgymryd ag adolygiad o’r mesurau hyn ar gyfer amddiffyn yr arfordir, a datblygu achos busnes yn amlinellu pa welliannau a allai fod eu hangen.

“Cynhaliwyd cyfres gychwynnol o ddigwyddiadau galw heibio cyhoeddus gennym ym mis Ionawr ac roedd llawer o bobl yn bresennol. Bydd y sesiynau nesaf ar 17 Mawrth yn ystyried canlyniadau ein harchwiliadau ac yn cynnig dewisiadau posibl ar gyfer y dyfodol. Rydym ni’n edrych ymlaen at weld cymaint ag sy’n bosibl o drigolion lleol yno.”

Last Updated: 08/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud