Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobr rhagoriaeth adeiladu ar gyfer estyniad pencadlys yr heddlu

25 Mai 2017

Mae’r estyniad nodedig ar Bencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i gydnabod yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC De Cymru.

Enillodd yr adeiladwyr Willmott Dixon y wobr am ‘Yr Adeilad Masnachol Mawr Gorau’ mewn seremoni yng Ngwesty Hamdden y Fro ar ôl i’r prosiect ennill yr un wobr ar y cymal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o’r gwobrau.

Adeiladwyd pencadlys dau lawr yr heddlu yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn rhan o’r gweithrediadau arfogi, a bu’n rhaid ei ymestyn a’i adnewyddu wrth i weithrediadau’r heddlu barhau ar y safle, a chanmolwyd Willmott Dixon am eu dull trefnus o fynd ati i wneud hynny.

Yn rhan o’r gwaith adnewyddu, cyflwynwyd system wresogi a goleuadau effeithlon newydd, a manteisiwyd ar y cyfle i ddiweddaru’r system diogelwch rhag tân hefyd. Dewiswyd deunyddiau newydd bob tro er mwyn lleihau’r effaith amgylcheddol ac fe’u cafwyd o ffynonellau cynaliadwy.

Er bod yr estyniad wedi’i gwblhau, bydd gwaith adeiladu arall ym mhencadlys yr heddlu yn parhau am sawl blwyddyn arall.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Roedd estyniad pencadlys yr heddlu yn un o’r prosiectau amlwg yng nghymal Bwrdeistref Sirol Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu ein hunain o’r LABC, felly rwyf wrth fy modd yn ei weld yn llwyddo yn y gwobrau De Cymru. Bydd yn mynd ymlaen nawr i’r seremoni genedlaethol a fydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd yn ystod yr hydref.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Bwriad Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yw dathlu rhagoriaeth o’r dyluniad i’r safle. Trefnir cymal lleol y gwobrau gan dîm rheoli adeiladu y cyngor sy’n cynnal 7,000 o arolygiadau bob blwyddyn, gan gynnwys, ymhlith elfennau eraill, sicrhau cadernid sylfeini tai newydd ac adeileddau dur prosiectiau diwydiannol.

“Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ansawdd crefftwaith adeiladwyr nid yn unig i gydymffurfio â rheoliadau adeiladu, ond hefyd, i arddangos y safonau uchaf o arloesedd technegol i godi adeiladau sy’n diwallu anghenion y cwsmer ac yn edrych yn wych hefyd.”

Last Updated: 25/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud