Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwelliannau ym maes ailgylchu cardfwrdd ar safleoedd cymunedol

25 Mai 2017

BYDD trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n defnyddio biniau cymunedol yn cael ailgylchu cardfwrdd pan fydd y newidiadau i drefniadau ailgylchu gwastraff y cartref yn dod i rym yn ystod yr haf.

Ar hyn o bryd, mae trigolion sy’n byw mewn tai gwarchod neu ar ystadau megis Y Felin Wyllt yn rhoi eu gwastraff ailgylchu mewn biniau cymunedol mawr, ond nid oes ganddynt y cyfleusterau i ailgylchu cardfwrdd.

Fodd bynnag, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i bartner ailgylchu a gwastraff, Kier Environmental, wedi cadarnhau y bydd unrhyw gardfwrdd a roddir yn yr un bin cymunedol â phapur yn cael ei gasglu o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen. Bydd Kier wedyn yn ei ddidoli a’i ailgylchu.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Er mwyn i holl drigolion y fwrdeistref sirol allu cymryd rhan lawn yn y gweithdrefnau ailgylchu newydd a chyflawni eu cyfyngiadau gwastraff personol eu hunain, rydym yn fodlon iawn i gyflwyno system ailgylchu cardfwrdd i ystadau a thai gwarchod.”

O ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, bydd trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau defnyddio cynwysyddion ailgylchu newydd ar gyfer eu casgliadau wythnosol o ochr y ffordd, a bydd y rhan fwyaf o gartrefi wedi’u cyfyngu i adael uchafrif o ddau fag sbwriel i’w casglu bob pythefnos. Ni fydd bagiau du yn cael eu defnyddio mwyach – yn hytrach bydd cartrefi yn cael rholyn o fagiau glas wedi’u brandio.

Mae’r holl newidiadau yn cael eu cyflwyno mewn ymgais i wneud y fwrdeistref sirol yn un o’r lleoedd mwyaf gwyrdd i fyw yng Nghymru, ac i gyflawni’r targedau ailgylchu uchel a osodir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cynwysyddion ailgylchu newydd a’r bagiau gwastraff sydd wedi’u brandio’n benodol yn cael eu dosbarthu i bob cartref cyn bod y trefniadau newydd yn dechrau.

Gan fod llawer o ddiwrnodau casglu deunyddiau ailgylchu a sbwriel yn newid hefyd, cynghorir trigolion i edrych ar eu calendrau casglu newydd sy’n cael eu hanfon drwy'r post. I gael rhagor o fanylion, ewch i www.recycleforbridgend.wales

Last Updated: 25/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud