Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynwysyddion ailgylchu newydd yn cael eu dosbarthu ledled y fwrdeistref sirol

25 Mai 2017

Mae cynwysyddion ailgylchu newydd yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd i gartrefi ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn barod ar gyfer y newidiadau i drefniadau ailgylchu y cartref, a fydd yn dechrau ddydd Llun 5 Mehefin.

Mae pob cartref, ac eithrio’r rhai sy’n defnyddio biniau ailgylchu cymunedol, yn cael sach ffabrig oren newydd i ailgylchu cardfwrdd, sach ffabrig wen newydd i ailgylchu papur a chynhwysydd du newydd ar gyfer gwydr. Mae bagiau ffabrig glas newydd hefyd yn cael eu darparu yn lle’r hen rai treuliedig, a bydd pob aelwyd hefyd yn cael cyflenwad o’r bagiau sbwriel glas newydd y dylid eu defnyddio ar gyfer gwastraff na eillir ei ailgylchu.

Mae’r cynwysyddion a’r bagiau gwastraff yn cael eu dosbarthu ar wahân i’r pecynnau gwybodaeth a’r calendrau sy’n cael eu hanfon drwy’r post i gartrefi.

Bydd pawb sydd wedi cofrestru i gael y casgliad ailgylchu newydd ar gyfer cewynnau a chynhyrchion gwastraff amsugnol eraill yn cael eu cyflenwad o fagiau porffor ar wahân cyn 5 Mehefin, a bydd aelwydydd mwy sydd wedi cofrestru i gael bagiau ychwanegol hefyd yn cael eu bagiau glas ychwanegol ar wahân mewn pryd ar gyfer 5 Mehefin.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Edrychwch ar y llyfryn gwybodaeth a’ch calendr casglu newydd a fydd yn cyrraedd trwy eich blwch post. Bydd llawer o ddiwrnodau casglu yn newid o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, felly mae’n bwysig eich bod yn edrych ar eich calendr, ac mae’r llyfryn yn esbonio’r cyfan y mae angen i chi ei wybod am eich cynwysyddion ailgylchu newydd a’r cyfyngiad newydd o ddau fag gwastraff bob pythefnos. Mae’r holl fanylion hefyd ar gael yn www.recycleforbridgend.wales.”

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r trefniadau newydd, cewch eu gofyn yn y sesiynau teithiol ar gyfer ailgylchu a fydd yn cael eu cynnal yn siop Tesco ar Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, ddydd Iau 25 Mai a dydd Gwener 26 Mai rhwng 11:30am a 6:30pm, ac yn siop Tesco Extra ar Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn a dydd Sul yr wythnos hon. Bydd y tîm sioe deithio hefyd yn cerdded strydoedd canol tref Porthcawl ar y penwythnos.

Hysbysir trigolion lleol hefyd na fydd unrhyw gasgliadau ailgylchu na gwastraff ddydd Llun 29 Mai oherwydd gŵyl y banc, felly bydd casgliadau ddiwrnod yn ddiweddarach na’r arfer am weddill yr wythnos hyd at ddydd Sadwrn 3 Mehefin.

 

Last Updated: 25/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud