Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Urdd crown web

Geiriau’n ganolbwynt i goron yr Urdd, a diwydiant yn ysbrydoli’r gadair

19 Mai 2017

Mae prif wobrau Eisteddfod yr Urdd, y gadair a’r goron, bellach wedi eu cyflwyno i drefnwyr yr ŵyl a’r cynlluniau wedi eu dadlennu.

Mae’r gadair, sy’n cael ei rhoi i’r gerdd gaeth neu rydd orau, wedi ei chreu eleni gan ddefnyddio pren onnen a phren sapele yn bennaf, gyda stribed o ddur yn rhedeg drwyddi sydd yn cynrychioli’r diwydiant dur yn yr ardal.

Mae wedi ei chreu a’i dylunio gan Osian Roberts, sydd yn wreiddiol o Rhoshirwaun ger Aberdaron, ond bellach yn gweithio fel Pennaeth Adran Dechnoleg Ysgol Llangynwyd.

Yr artist Iolo Edger, perchennog siop ‘Jewellers on the Bridge’ ym Mhen-y-bont, sydd wedi dylunio a chreu’r goron drawiadol eleni.  Caiff ei rhoi am ysgrifennu’r darn neu ddarnau o ryddiaith gorau dros 4,000 o eiriau.

Bydd dyluniad y goron wedi ei seilio ar dorch Geltaidd eleni, wedi ei chreu o arian ac yn cynnwys geiriau o’r anthem genedlaethol gydag elfennau o’r tirwedd a’r afonydd lleol i’w gweld ynddi. 

Mae Osian yn dod o deulu o seiri coed, gyda’i dad a’r frawd yn y proffesiwn.  Meddai “Mi ddaeth fy mrawd, Ifan, i lawr i helpu gyda gwneuthuriad y gadair a mi ydym ni wastad wedi bod yn deulu eithaf creadigol.

“Hon yw’r gadair gyntaf i mi ei chreu.  Mae’n gadair eithaf modern a syml ei dyluniad gyda chefn uchel iawn, sydd tua 2 fedr o uchder.  Mae wedi ei chreu o ddau fath o bren, onnen sydd yn olau a sapele sydd yn dywyll, er mwyn cael cyferbyniad yn y lliwiau.  Ar y blaen mae tri metel o liwiau gwahanol wedi eu defnyddio i greu y triban, a’r geiriau Pen-y-bont ar Ogwr Taf ac Elái a map o Gymru wedi ei losgi ar flaen y gadair.

“Rwyf yn edrych ymlaen i’w gweld ar y llwyfan ar y dydd Iau, ac mae’n braf mai yr ysgol ydw i yn gweithio iddi, Ysgol Llangynwyd, yw rhoddwyr y gadair eleni.”

Bachgen o Ben-y-bont yw Iolo, yntau yn dod o deulu o grefftwyr a bellach yn rhedeg y busnes teuluol.  Mae’n arbenigo mewn gemwaith ac wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg yn ddiweddar.

Yn ôl Iolo, “Mae wedi bod yn bleser dylunio coron Eisteddfod yr Urdd 2017, yn arbennig gan fy mod i yn enedigol o’r ardal.  Cefais fy ysbrydoli gan dirwedd yr ardal a’r tair afon sydd yn rhedeg trwyddi.  Mae’r iaith Gymraeg mor ganolog yng ngwaith yr Urdd ac roeddwn eisiau dangos sut y gall iaith fod yn ganolog i brofiadau bywyd.  Dyna pam y gwnes i gynnwys geiriau o’r anthem genedlaethol yn nyluniad y goron.  Mae’r holl broses wedi gwneud i mi edrych ar beth mae’n olygu i mi i fod yn Gymro.”

Bydd y gadair yn cael ei chyflwyno ym mhafiliwn yr Eisteddfod dydd Iau, 1 Mehefin gyda’r goron yn cael ei chyflwyno dydd Gwener, 2 Mehefin.

Mae tocynnau ar gyfer yr Eisteddfod ar gael nawr trwy ymweld gyda’r wefan urdd.cymru/eisteddfod neu ffonio 0345 257 1613.

Last Updated: 19/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud