Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Langer yn gobeithio am ei drydedd fuddugoliaeth yn y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn

15 Mai 2017

Yn dilyn ei fuddugoliaeth o 13 ergyd a chwalodd y record ym Mhencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn 2014 a gyflwynwyd gan Rolex, mae’r golffiwr enwog o’r Almaen, Bernhard Langer yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r cwrs byd-enwog yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl ym mis Gorffennaf.

Mae’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn yn dychwelyd i dde Cymru ar gyfer y bencampwriaeth eleni rhwng 27 a 30 Gorffennaf, lle yr enillodd Langer y Jwg Glared i Golffwyr Hŷn am yr eildro dair blynedd yn ôl.

Mae cyn Rif Un y Byd yn parhau i ddominyddu ym myd golff i’r rhai dros eu hanner cant oed, ar ôl ennill 34 o gystadleuthau ar ddwy ochr yr Iwerydd ers 2008, gan gynnwys tair Prif Bencampwriaeth Golffwyr Hŷn.

Ac mae Langer mor awchus ag erioed am lwyddiant arall.

“Nid wyf i wedi colli’r awydd,” meddai. “Ni allaf siarad ar ran y golffwyr eraill, ond mae dynion sy’n parhau i gystadlu yn ein hoedran ni yn dal i fod yn frwdfrydig iawn. Maen nhw’n bencampwyr go iawn. Maen nhw’n mwynhau ennill, neu ni fydden nhw’n dal i fod yma yn cystadlu.

“Mae’n rhaid i lawer o Americanwyr hedfan dros yr Iwerydd, ac maen nhw’n edrych ymlaen at hynny oherwydd eu bod nhw wrth eu boddau’n cystadlu a phrofi eu hunain yn erbyn y byd.”

Dywed Tom Watson, sydd wedi ennill y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn deirgwaith, mai rowndiau Langer o 65-66-68-67, a arweiniodd at ei fuddugoliaeth o 13 ergyd yn erbyn cyn Gapten Cwpan Ryder arall, Colin Montgomerie, ym Mhencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn 2014, yw’r pedair rownd orau o golff a gafodd eu chwarae mewn unrhyw le yn y byd y flwyddyn honno.

“Mae’n golygu llawer i mi glywed Tom Watson yn dweud hynny, sy’n arbenigwr ar y cyrsiau glan y môr,” meddai Langer. “Disgynnodd bopeth i’w le y flwyddyn honno, dreifiais y bêl yn hynod o dda o dan yr amodau.

“Roedd y ddaear yn galed ac roedd y bêl yn bownsio llawer. Mi wnes i ddreifio yn wych. Mi wnes i bytio yn dda, gan lwyddo â nifer o bytiau hir. Ni wnes i gymryd tair ergyd ar y llain yn aml, os o gwbl. Chwaraeais yn eithaf da â’r clybiau haearn hefyd, a ganiataodd i mi symud i’r blaen, ac yn y pen draw, roedd hi’n wych cerdded i’r tyllau olaf ymhell ar y blaen.

“Chwaraeodd Monty golff da iawn hefyd a, phe na bawn i yno, ef fyddai wedi ennill y Bencampwriaeth. Anaml iawn mae rhywun yn cael cystal hwyl arni. Rwyf i wedi bod yn ffodus bod hynny wedi digwydd sawl gwaith yn fy ngyrfa.

“Ni waeth pa Daith yr ydych chi’n chwarae arni, na ble yn y byd yr ydych chi’n chwarae, mae cystadleuaeth bob tro ac mae’n rhaid i chi fynnu bod ar y blaen.

“Byddwn i wrth fy modd pe bawn i ar fy ffordd i ennill y Bencampwriaeth a naw twll ar ôl i’w chwarae ac yn ennill y tlws, ond rwy’n amau a fydd unrhyw un ennill â chymaint o fwlch â hynny eleni.”

Mae Langer yn un o 11 cyn Gapten Cwpan Ryder posibl o Ewrop a’r Unol Daleithiau a allai fod yn cymryd rhan yn y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn, gan gynnwys José María Olazábal, Paul McGinley, Colin Montgomerie a’r ffefryn o Gymru, Ian Woosnam.

Bydd Paul Broadhurst, aelod o dîm Cwpan Ryder Ewrop yn 1991 yn amddiffyn y Jwg Glared i Golffwyr Hŷn a enillodd yn Carnoustie y llynedd.

Mae tocynnau ar werth nawr ac mae pecynnau lletygarwch ar gael hefyd. I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth, ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch +44 (0) 800 023 2557.

Last Updated: 15/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud