Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sawl Capten Cwpan Ryder a Phencampwr y Bencampwriaeth Agored yn bresennol ar gyfer y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn

12 Mai 2017

Bydd casgliad trawiadol o gyn gapteiniaid Cwpan Ryder a phencampwyr y Bencampwriaeth Agored yn rhoi sglein ychwanegol ar Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn 2017 a gyflwynir gan Rolex, sy’n dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl, lle y mae croeso mawr iddi, rhwng 27 a 30 Gorffennaf.

Er nad yw’r cyfnod cofrestru swyddogol yn cau tan ddechrau mis Gorffennaf, mae’n bosibl y bydd 11 o gapteiniaid Cwpan Ryder o Ewrop ac America ar y rhestr wrth i Gymru groesawu enwau mawr y byd golff i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl am yr ail dro.

Hefyd, mae’n debygol y bydd hyd at wyth cyn Bencampwr Golff y Flwyddyn ac enillwyr yr enwog Jwg  Glared yn ymddangos ymhlith y 144 o golffwyr gorau’r byd.

Yn eu trefn gronolegol, y capteiniaid Cwpan Ryder cymwys o Ewrop yw Mark James (1999), Sam Torrance (2002), Bernhard Langer (2004), Ian Woosnam (2006), Syr Nick Faldo (2008), Colin Montgomerie (2010), José Maria Olazábal (2012) a Paul McGinley (2014). Gyda’i gilydd, mae’r wythawd arbennig hwn wedi hawlio 198 o deitlau ar y Daith Ewropeaidd yn ystod eu gyrfaoedd nodedig, a rhyngddynt maent wedi chwarae 62 o weithiau yng Nghwpan Ryder.

Bydd Olazábal yn ymddangos am y tro cyntaf, oherwydd nad oedd ar gael ar gyfer ei Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn gyntaf yn Carnoustie yn 2016 oherwydd anaf. Bydd McGinley, capten buddugol diweddaraf Ewrop, hefyd yn ymddangos am y tro cyntaf ar ôl iddo ddathlu ei ben-blwydd yn hanner cant oed fis Rhagfyr diwethaf.

Bydd cyfoeth o chwaraewyr o’r Unol Daleithiau gan gynnwys Tom Watson, a enillodd Gwpan Ryder deirgwaith ac a oedd yn gapten ar y tîm ddwywaith (1993 a 2014), ynghyd â Tom Lehman (2006) a Corey Pavin (2010).

Pencampwyr posibl a fydd yn cystadlu yn y Bencampwriaeth Agored fydd Watson, sydd wedi ennill pum Jwg Glared, a Faldo sydd wedi ennill tair, gyda Mark Calcavecchia, John Daly, Todd Hamilton, Tom Lehman, Sandy Lyle a Mark O’Meara, i gyd wedi ennill un. Gyda’i gilydd, mae’r grŵp elit hwnnw wedi ennill cyfanswm o 23 teitl mewn Prif Bencampwriaethau.

Meddai’r Ysgrifennydd dros yr Economi yn Llywodraeth Cymru, Ken Skates: “2017 yw Blwyddyn Chwedlau Cymru. Rwyf wrth fy modd ein bod yn croesawu enwogion mwyaf y byd golff yn ôl i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl, yn ystod yr haf.”

Meddai David MacLaren, Pennaeth Taith Golffwyr Hŷn Ewrop, wrth siarad ar ran y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex: “Mae pob un ohonom yn edrych ymlaen at Bencampwriaeth wefreiddiol arall wrth i ni ddychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl ym mis Gorffennaf.

“Mae buddugoliaeth Bernhard Langer o 13 ergyd yn 2014 yn dal i ysgogi atgofion melys o ddigwyddiad rhagorol, a chwaraewyd o flaen torf enfawr dan heulwen fendigedig ar un o’r cyrsiau golff glan y môr gorau. Rydym yn sicr y bydd dilynwyr golff yng Nghymru yn dod i gefnogi’r bencampwriaeth gampus hon gyda’i chwaraewyr o’r radd flaenaf - gan gynnwys cynifer o gapteiniaid Cwpan Ryder a Phencampwyr y Bencampwriaeth Agored - ac yn ei gwneud yn wythnos arbennig a gwerth ei chofio.”

Mae tocynnau ar werth nawr ac mae pecynnau lletygarwch ar gael hefyd. I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth, ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch +44 (0) 800 023 2557.

 

Last Updated: 15/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud