Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Apêl am wirfoddolwyr yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd

9 Mai 2017

Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd wedi gwneud apêl am wirfoddolwyr i helpu yn ystod wythnos yr Eisteddfod, sydd yn cael ei chynnal 29 Mai – 3 Mehefin ym Mhencoed.

Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn ystod y rhagbrofion, yn y pafiliwn ac yn y fynedfa yn gwirio tocynnau.  Mae sesiynau gwirfoddoli yn amrywio o ddwy i bedair awr, a bydd tocyn am ddim i’r Eisteddfod yn cael ei roi yn dâl am y cymorth.

Os ydych chi yn meddwl y gallwch helpu, ffoniwch Ruth ar 01678 541 012 / ruth@urdd.org.  Mae angen i wirfoddolwyr fod yn 18 oed, ac nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.

Last Updated: 10/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud