Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

£200 i’r ffenestr siop goch, gwyn a gwyrdd orau!

8 Mai 2017

Bydd £200 yn cael ei gynnig fel gwobr am y ffenest siop orau ar thema Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed.

Mae disgwyl y bydd 90,000 yn ymweld â’r ardal yn ystod wythnos yr Eisteddfod, fydd yn cael ei chynnal wythnos olaf Mai ym Mhencoed.  Mae’r trefnwyr yn cynnig £200 o wobr am y ffenestr siop orau i groesawu’r ymwelwyr i’r ardal.

Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Yn y gorffennol rydym wedi cael pizzas Mistar Urdd, selsig Urdd a phob math o fwydydd wedi ei selio ar thema’r Eisteddfod.  Ond eleni byddwn yn cynnig £200 i’r cwmni lleol fydd yn addurno eu ffenestr siop orau.”

Dyddiad cau fydd y 19eg o Fai, gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn fuan wedi hynny.  Am fwy o fanylion am y gystadleuaeth neu’r Eisteddfod, cysylltwch gyda helo@urdd.org

Last Updated: 08/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud