Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gall aelwydydd mwy a phobl sy’n defnyddio tân glo wneud cais bellach am fagiau gwastraff ychwanegol

4 Mai 2017

Bydd aelwydydd â chwech neu fwy o drigolion wneud cais bellach am fagiau gwastraff ychwanegol cyn i’r cyfyngiadau newydd ar faint o sbwriel y ceir ei waredu gan aelwydydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod i rym.

O ddydd Llun 5 Mehefin, caiff cartrefi â hyd at bump o breswylwyr eu cyfyngu i waredu uchafswm o ddau fag gwastraff bob pythefnos. Ni chaiff bagiau du eu defnyddio bellach a bydd cartrefi yn derbyn rholyn o fagiau glas newydd wedi’u brandio ym mis Mai ar gyfer y gwasanaeth newydd a fydd yn dechrau ddydd Llun 5 Mehefin.

Caiff aelwydydd â chwech neu saith o breswylwyr wneud cais am un fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos, a bydd cartrefi ag wyth neu fwy o bobl wneud cais am ddau fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos.

Caiff un bag ychwanegol ei ddarparu i gartrefi sydd â thanau glo sy’n cynhyrchu lludw yn brif ffynhonnell wres, a bydd aelwydydd cymwys yn parhau i gael gwasanaeth casglu â chymorth.

I gofrestru ar gyfer y dosbarthiadau ychwanegol, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Bydd cartrefi sy’n defnyddio cewynnau a chynhyrchion gwastraff amsugnol eraill fel bagiau stoma hefyd yn cael ffonio neu anfon neges e-bost i gofrestru ar gyfer casgliadau ‘Cynhyrchion Hylendid Amsugnol’ newydd bob pythefnos (nid ar gyfer gwastraff hylendid menywod).

Bydd cartrefi ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn pecynnau gwybodaeth yn fuan a fydd yn disgrifio’r holl newidiadau i ailgylchu o’r cartref a fydd yn dod i rym o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen. Gofynnir i drigolion gadw llygad am eu calendr casglu newydd, a fydd yn rhan o’r pecynnau, gan y bydd y dyddiau casglu yn newid ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi.

Bydd y cynwysyddion ailgylchu newydd yn cael eu danfon i’r holl gartrefi, ar wahân i’r pecynnau gwybodaeth, cyn mis Mehefin. Bydd trigolion hefyd yn derbyn rholyn o fagiau gwastraff wedi’u brandio’n arbennig y dylid eu defnyddio ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ceir manylion llawn am yr holl newidiadau ar-lein yn www.recycleforbridgend.wales

Last Updated: 08/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud