Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canmol y Cyngor am gefnogi chwaraeon cynhwysol

19 Ionawr 2017

Mae ymdrechion Cyngor Sir Bwrdeistref Pen-y-bont i hyrwyddo cyfleoedd chwaraeon cynhwysol wedi’u cydnabod gan Chwaraeon Anabledd Cymru.


Ar ôl cyflawni Lefel Efydd Insport Chwaraeon Anabledd Cymru yn 2014, cafodd achrediad y cyngor ei godi i Arian oherwydd ei waith parhaus yn cefnogi clybiau a sefydliadau chwaraeon lleol i fod yn fwy cynhwysol, ac mae Aur o fewn ei gyrraedd nawr.


Mae gan yr awdurdod lleol Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru penodedig sy’n gweithredu rhaglen Chwaraeon Anabledd Cymru, gan weithio gydag ysgolion a sefydliadau lleol i nodi cyfleoedd ar gyfer pobl ag anableddau.


Mae amrywiaeth o weithgareddau a rhaglenni wedi eu targedu hefyd ar gael i gefnogi pob grŵp o bobl i fod yn fwy egnïol, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau, pobl hŷn, menywod a merched, a phobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig.


Meddai'r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “O ganlyniad i etifeddiaeth llwyddiant Paralympaidd Tîm GB ynghyd â chefnogaeth gan awdurdodau lleol a sefydliadau megis Chwaraeon Anabledd Cymru mae mwy o bobl ag anableddau ledled Cymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.


“Yn ogystal â meithrin athletwyr elît ag anableddau, rydym eisiau sicrhau hefyd fod pobl o bob lefel o allu yn cael cyfleoedd i fod yn egnïol mewn rhyw ffordd."


Meddai Rheolwr Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Cymru, Michelle Daltry: “Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn falch iawn o wobrwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr â Safon Arian Datblygu Insport. Gwelwyd cymhelliant a phenderfyniad heb eu hail i sicrhau bod pob unigolyn anabl yn cael profiad chwaraeon a gweithgareddau corfforol o ansawdd uchel. Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn un o ddim ond tri awdurdod lleol i gyrraedd y safon hon hyd yn hyn, ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â nhw i gyrraedd y Safon Aur.”


I gael rhagor o wybodaeth am chwaraeon cynhwysol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ffoniwch Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru y cyngor ar 01656 815220 neu anfonwch neges e-bost at aypd@bridgend.gov.uk

Last Updated: 24/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud