Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y dyddiad cau yn agosáu ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer

11 Ionawr 2017

A ydych chi’n adnabod arwr di-glod a fyddai’n enillydd teilwng o Wobr Dinasyddiaeth y Maer?

Mae Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins, yn gwahodd trigolion lleol i enwebu unigolion, grwpiau neu fusnesau arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth.

Gallai fod yn wirfoddolwr sydd wedi mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i helpu eraill yn rheolaidd dros lawer o flynyddoedd, rhywun yr ydych chi’n gwybod ei fod yn godwr arian elusennol gwych, rhywun sydd wedi rhoi’r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth anhygoel yn ystod 2016, neu grŵp cymunedol sy’n gwneud gwyrthiau.

Mae Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yn agored i bobl o bob oedran sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â grwpiau a busnesau lleol.

Meddai’r Maer, y Cynghorydd Reg Jenkins: “Rydym ni eisiau clywed straeon yr arwyr di-glod hynny sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, a gwobrwyo enghreifftiau gwych o ddinasyddiaeth ac ysbryd cymunedol.

“Ein fersiwn ni o Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yw Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer, ond ni allwn wobrwyo’r arwyr cymunedol hyn heb eich cymorth chi. Mae’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yn prysur agosáu, felly peidiwch â cholli cyfle i roi i rywun y gwerthfawrogiad y mae’n ei haeddu.”

Ewch i dudalen y Maer yn www.bridgend.gov.uk i lawrlwytho ffurflen enwebu.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 27 Ionawr, a bydd enillwyr y wobr yn cael eu hanrhydeddu mewn digwyddiad a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth.

Last Updated: 11/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud